ارتباط وضعیت ویتامین D با عوامل متابولیکی و التهابی در بزرگسالان مبتلا به چاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی زابل، زابل، ایران

2 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

چکیده

مقدمه
چاقی و کمبود ویتامینD هر دو از معضلات بهداشتی در اغلب مناطق جهان می­باشند که با افزایش خطر بروز بیماری متابولیکی ارتباط دارند. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط وضعیت ویتامین D با نشانگرهای متابولیکی و التهابی در افراد مبتلا به چاقی بود.
روش­کار
در این مطالعه مورد-شاهدی، 90 فرد مبتلا به چاقی با کمبود ویتامین D به عنوان گروه مورد و 90 فرد مبتلا به چاقی با وضعیت کافی ویتامین D به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک، تن­سنجی و غذایی در مورد هر­یک از شرکت­کنندگان جمع­آوری شد. سپس شاخص مقاومت انسولینی (HOMA-IR) و غلظت سرمی گلوکز (FBS)، انسولین، کلسترول تام (TC)، کلسترول LDL (LDL-c)، کلسترول HDL (HDL-c) و تری­گلیسرید (TG) در حالت ناشتا به عنوان نشانگرهای وضعیت متابولیکی و غلظت پروتئین واکنشگر -C با حساسیت بالا (hs-CRP) سرم به عنوان نشانگر وضعیت التهابی مورد بررسی قرار گرفتند.  
نتایج
غلظت سرمی TC (001/0 = p)، LDL-c (003/0 = p)، hs-CRP (004/0 = p)، PTH (001/0 = p)، انسولین ناشتا (020/0 = p) و HOMA-IR (010/0 = p) در گروه دارای کمبود ویتامین D بطور معنی­داری بیشتر از گروه دارای وضعیت کافی ویتامین D بود. غلظت FBS، TG و HDL-c بین دو گروه مطالعه تفاوت آماری معنی­داری نداشت. همچنین، شانس داشتن FBS بالا، هایپرکلسترلمی، LDL-c بالا و hs-CRP بالا در افراد دارای کمبود ویتامین D بیش از 2 برابر افراد با وضعیت کافی این ویتامین بود.
نتیجه ­گیری
کمبود ویتامین D با افزایش خطر بروز اختلالات متابولیکی و التهابی در افراد مبتلا به چاقی ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association of vitamin D status with metabolic and inflammatory factors in adults with obesity

نویسندگان [English]

  • Farshad Amirkhizi 1
  • Soudabeh Hamedi-Shahraki 2
1 Assistant Professor, Department of Nutrition, School of Health, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran
2 Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Public Health, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran
چکیده [English]

Introduction: Obesity and vitamin D deficiency are both have become major public health challenges worldwide which are associated with an increased risk of metabolic diseases. The aim of this study was to investigate the association between vitamin D status with metabolic and inflammatory markers in adults with obesity.
Materials and Methods: In this case-control study, 90 obese subjects with vitamin D deficiency were selected as the case group and 90 obese subjects with adequate vitamin D status were selected as the control group. Demographic, anthropometric, and dietary data were collected for each participant. Then, the Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance (HOMA-IR) and fasting serum concentrations of glucose (FBS), insulin, total cholesterol (TC), low-density lipoprotein (LDL-c), high-density lipoprotein (HDL-c) and triglyceride (TG) as metabolic factors and serum levels of high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) as inflammatory marker were measured in the participants.  
Results: The obese subjects with vitamin D deficiency had higher serum concentrations of TC (p=0.001), LDL-C (p=0.003), hs-CRP (p=0.004), parathyroid hormone (p=0.001), and HOMA-IR (p=0.020) compared to the counterparts in the vitamin D sufficiency group. Likewise, vitamin D deficient subjects were at higher risk for having hypercholesrolemia (OR: 2.7, p=0.012), high LDL-c (OR: 2.34, p=0.017), and high hs-CRP (OR: 1.97, p=0.032) than vitamin D sufficient subjects, after controlling for confounders.
Conclusion: vitamin D deficiency in obese subjects was found to be strongly related to higher risk of metabolic and inflammatory disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin D
  • Obesity
  • metabolic disorders
  • Inflammation