ارزیابی فعالیت اسپوری کشی محلول ضدعفونی کننده اپیدکس بر علیه اسپورهای باسیلوس سوبتیلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشجوی دکترا رشته میکروب شناسی پزشکی، گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات مقاومت آنتی بیوتیکی دانشگاه

3 استاد میکروب شناسی پزشکی گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات مقاومت آنتی بیوتیکی ، پژوهشکده علوم پایه،دانشگاه

چکیده

مقدمه: امروزه حفظ ایمنی بیمار در طول دریافت خدمات پزشکی یک ضرورت اساسی است و عدم ضدعفونی کردن ابزارهای حیاتی منجر به شیوع عفونت‌های بیمارستانی می‌گردد. بنابراین استریل کردن ابزارها و تجهیزات توسط محلول‌های ضدعفونی کننده سطح بالا در مراقبت‌های بالینی یک گام اساسی در کنترل شیوع عفونت‌های بیمارستانی محسوب می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر آنتی‌باکتریال محلول‌‌‌های شیمیایی استریل‌کننده سطح بالا با پایه ارتوفتالدئید انجام شد.
روش کار: برای بررسی فعالیت اسپورکشی ضدعفونی‌کننده، روش آزمون رقیق سازی-خنثی سازی مطابق با پروتوکل 11796موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شد. در این روش پس از تهیه رقت‌های مختلفی از اسپور باکتری، سوسپانسیون حاوی اسپور باکتری باسیلوس سوبتیلیس در زمان‌های مختلف با ماده ضدعفونی کننده مجاور شد. و پس از سپری شدن زمان مجاورت، اثر ماده ضدعفونی‌کننده خنثی گردید و از رقت‌های مختلف سوسپانسیون، در محیط مولر هینتون آگار کشت شد و شمارش تعدادکلنی انجام شد.
یافته‌ها: محلول ضدعفونی‌کننده اپیدکس توانست بعد از 5 دقیقه مجاورت با سوسپانسیون حاوی 106و 105و 104 اسپور، تعداد میکروارگانیسم ها را در هر سه غلظت log 3کاهش دهد. همچنین پس از 15 و 30 دقیقه تماس، میزان کاهش میکروارگانیسم‌ها به ترتیب log 4 و log 5 در سوسپانسیون‌های حاوی 105 و 106 اسپور بود.                                                                                                                                                                     
نتیجه گیری: محلول ضدعفونی‌کننده اپیدکس می‌تواند در یک فرایند وابسته به زمان، تعداد اسپورهای موجود در سوسپانسیون را log 6 کاهش دهد. بنابراین این محلول با قدرت اسپورکشی بالایی می تواند برای ضدعفونی کردن تجهیزات پزشکی موجود در بیمارستان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Sporicidal Activity of OPIDEX against Bacillus subtilis spores

نویسندگان [English]

  • Parvin Askari 1
  • Roghayeh Mohammadzadeh 2
  • Kiyarash Ghazvini 3
1 Department of Microbiology and Virology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 1 Antimicrobial Resistance Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 2 Department of Microbiology and Virology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Antimicrobial Resistance Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 2 Department of Microbiology and Virology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Today, maintaining patient safety while receiving medical services is a basic necessity, and failure to disinfect vital instruments leads to the spread of nosocomial infections. Therefore, sterilizing tools and equipment with high-level disinfectant solutions is an essential step in controlling the prevalence of nosocomial infections. The aim of this study was to determine the antibacterial effect of high-level disinfectant chemical solutions based on orthophthaldehyde.
Material and methods: To evaluate the sporocidal activity of disinfectant, the dilution-neutralization test method was performed according to the protocol 11796 of the Iranian national Standards organization. In this method, after preparing different dilutions of bacterial spores, the suspension containing Bacillus subtilis spores was exposed to disinfectant at different times. The effect of disinfectant was neutralized after 5, 15 and 30 minutes and a constant volume of different dilutions of suspension was cultured in Muller-Hinton agar medium and finally bacterial colonies were counted.
Result: OPIDEX disinfectant solution reduced the number of microorganisms by 3 logs after 5 minutes of exposure to suspensions containing 104, 105 and 106 spores. After 15 and 30 minutes, the rate of reduction of microorganisms was 4 log and 5 log, respectively in suspensions containing 105 and 106 spores.
Conclusion: OPIDEX disinfectant solution could reduce the number of spores in the suspension by 6 log in a time-dependent process, Therefore, this disinfectant solution with high sporicidal power can be used to disinfect medical equipment in the hospital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disinfectant
  • Orthophthalaldehyde
  • Bacillus subtilis