درمان جراحی ترکیبی در ژنیکوماستی گرید IIbوIII سیمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جراحی پلاستیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار جراحی پلاستیک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
ژنیکوماستی یک پرولیفراسیون بافت غددی در پستان مردان است که در 40-56%  دیده می شود. در این مطالعه تعداد 15 بیمار مرد مبتلا به ژنیکوماستی (30پستان) را که در گرید IIbوIII  سیمون (Simons) قرار داشتند، با روش ترکیبی لیپوساکشن، حذف بافت باقی مانده (pull trough) و حذف پوست به صورت Circumareolar تحت درمان جراحی قرار گرفتند.
روش کار
این مطالعه به صورت آینده گر بین سالهای 1388 تا 1391 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر 15 بیمار مبتلا به ژنیکوماستی صورت گرفته و اطلاعات بیماران شامل گرید بیماری، نوع عمل و نتایج آن بررسی گردید و با استفاده از نرم افزر SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
متوسط سن بیماران 22 سال بود. از 8 بیماری که نیاز به حذف بافت باقی مانده پس از لیپوساکشن داشت متوسط 20 گرم بافت خارج گردید از این بیماران تعداد 6 بیمار در گرید IIb وتعداد 2 بیمار در گریدIII  سیمون قرار داشتند در 7بیمار  پس از لیپو ساکشن در لمس بافت غده ای لمس نشد و نیازی به برش جهت خارج نمودن پیدا نکرد از این بیماران تعداد 4 بیمار در گرید IIb  وتعداد 3بیمار در گرید III سیمون قرار داشتند.
نتیجه گیری
در بیماران مبتلا به ژنیکو ماستی که نیاز به مداخله جراحی پیدا می کنند و در گرید 1 و 2 قرار دارند لیپو ساکشن با یا بدون استفاده از حذف بافت باقی مانده پیشنهاد می شود و در مواردی که بیماران دارای گرید 3 سیمون هستند از تکنیک ترکیبی لیپوساکشن، حذف بافت باقی مانده، حذف پوست به صورت پری ارئولار توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The combined surgical treatment of High-Grade Gynecomastia (grad IIb-III simons)

نویسندگان [English]

  • Ezzatolla Rezaei 1
  • Arash Beiraghi-Toosi 2
1 Associate Professor of Plastic Surgery. Endoscopic & Minimally Invasive Surgery Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Plastic Surgery. Endoscopic & Minimally Invasive Surgery Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Gynecomastia is the proliferation of the glandular tissue of the male breast with a prevalence of 40 to 56 percent of men. Its etiology is varied. In this study, we performed a combined surgical method using liposuction, resection of the remaining tissue (pull through), and circumareolar skin excision and presented the results.
Materials and Methods
This was a prospective study carried out from 1388 to 1391 on 15 male patients (30 breasts) with gynecomastia. Patient data including grade, technique, and operations were evaluated.
Results
The mean age was 22 years, (min=16, max=35). Resection of the remaining tissue was required in 8 patients. The mean amount of resection was 20 gr. Of these, 6 patients were grade IIb and 2 grade III Simons. In 7 cases, no glandular tissue was palpated following liposuction and no incision was required for excision of tissue. Among these, 4 patients were grade IIb and 3 grade III Simons.
Conclusion
We recommend liposuction with or without excision of remaining tissue for grade I and II Simons gynecomastia and the combined liposuction, pull through, periareolar skin excision technique for grade III cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gynecomastia
  • Liposuction
  • Periareolar skin excision