دوره و شماره: دوره 56، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 261-322 (آذر- دی) 
توزیع عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی در بالغین شهر قزوین

صفحه 275-282

زهرا حسین خانی؛ امیر ضیایی؛ اعظم قربانی؛ امیر جوادی


تاثیرات ممانعت کنندگی عصاره زعفران در جلوگیری از رشد سلولهای سرطانی آدنوکارسینوم کولون

صفحه 283-288

احمد خسروی؛ رضا فرید حسینی؛ فرحزاد جباری آزاد؛ حدیث یوسف زاده؛ تکتم مقیمان؛ محمد واعظ طبسی؛ جلیل توکل افشاری


درمان جراحی ترکیبی در ژنیکوماستی گرید IIbوIII سیمون

صفحه 295-299

عزت اله رضایی؛ آرش بیرقی طوسی بیرقی طوسی


بررسی کفایت حمایت تغذیه ای بیماران NPO شده در بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد

صفحه 307-312

مرضیه زیلایی؛ عبدالرضا نوروزی؛ 3بهاره ایمانی؛ غلامرضا خادمی؛ محمد صفریان؛ منیره دهری


تشخیص بالینی گام به گام

صفحه 313-318

محمدرضا مطیع؛ محمود فرهودی؛ بهروز زندی؛ ضا بوستانی؛ مجید عینک چی