بررسی قرآنی روایی نقش ایمان در سلامت روان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

آرامش روانی اساس زندگی سالم است. دین‌باوری و یاری خواستن از خداوند موجب آرامش روحی انسان مؤمن در حوادث زندگی می‌شود.دراین پژوهش در راستای بررسی اهمیت سلامت روانی از منظر دین اسلام و قرآن و روش‌های رسیدن به آن، با روش مطالعۀ کتابخانه‌ای انجام شده است. قرآن روش‌های متعددی را برای حصول آرامش روانی متذکر شده است. از این آموزه‌های قرآنی می‌توان در روان‌درمانی برای متعادل کردن شخصیت و رفتار استفاده کرد. خداوند در قرآن انسان را اشرف مخلوقات نامیده است و برای رسیدن به آرامش و دوری از اضطراب انسان بهترین مسیر را نشان می‌دهد. انسان موجودی دو بعدی است: روان و جسم؛ قرآن با بیان مسائل غریزی و فطری انسان، راهکارهایی برای کنترل و مدیریت این غرایز ارائه داده است که نتیجه آن رسیدن به توازن و تعادل در میان این دو بعد است. در این مقاله برخی از شیوه‌های قرآنی برای درمان روان بیان شده است.در روانشناسی علمی، شناخت دلایل ایجاد بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون شناخت این دلایل درمان بیماری تقریباً کاری عبث است. نکته ی دیگری که امروزه مد نظر روانشناسان قرار گرفته است تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی در شخصیت هر انسان و تعیین نیازهای اوست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quranic study of the role of faith in mental health

نویسندگان [English]

  • Azimesadat Sajadiabrghoei 1
  • Abolghasem Asimazhab 2
  • Azam Etemadifard 3
1 PhD student in Quran and Hadith, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Peace of mind is the basis of a healthy life. Belief in religion and asking for God's help causes peace of mind for the believer in life events. The Qur'an mentions several ways to achieve peace of mind. These Qur'anic teachings can be used in psychotherapy to balance personality and behavior. In the Qur'an, God has called man the Ashraf of creatures and shows the best way to achieve peace and avoid human anxiety. Man is a two-dimensional being: mind and body; The Qur'an, by expressing human instinctual issues, has provided solutions to control and manage these instincts, the result of which is to achieve balance between these two dimensions. In this article, some Qur'anic methods for the treatment of the psyche are stated. In scientific psychology, knowing the causes of the disease is of great importance, and without recognizing these causes, the treatment of the disease is almost futile. Another point that is considered by psychologists today is the impact of cultural and social factors on the personality of each person and determining his needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • psychotherapy
  • mental health
  • mental illness