دوره و شماره: دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399 
بررسی علل طلاق توافقی در میان اقوام عرب اهواز

لیلا علی پور؛ ماهرو غدیری؛ محمدمهدی لبیبی؛ یوسف غضبانی


اثربخشی درمان مثبت‌گرا بر رفتارهای خود آسیب رسان و هیجان‌های منفی در مردان وابسته به داروهای محرک (شیشه)

صفحه 74-84

پژمان جنود؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ شهرام محمدخانی؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ پریسا پیوندی


مقاله پژوهشی

طراحی الگوی یادگیری خلاق بر مبنای هرمونتیک مدرن با تاکید بر آرای مارتین هایدگر

لیلا احمدزاده؛ افضل السادات حسینی دهشیری؛ ایمان محسنی نایینی


مقاله پژوهشی

نقش سبک های دلبستگی در مثلث ابعاد تاریک شخصیت

امیر رفعتی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ سروناز تربتی


بررسی قرآنی روایی نقش ایمان در سلامت روان

عظیمه سادات سجادی ابرقوئی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ اعظم اعتمادی فرد


طراحی مدل بومی رقابت‌پذیری مطبوعات ایران در دوران شیوع کووید- ۱۹

سید محمد زهیر غرضی؛ عطالله ابطحی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ ندا سلیمانی؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی


بررسی رابطه هوش هیجانی و طرح واره‌های هیجانی با میل به طلاق زنان

محسن فکری شیران؛ محسن بیات؛ فرداد دیدار طالش میکائیل اردبیل؛ کیوان ثریا طائفه دلائی