مروری بر ساختار هیدروکسی‌آپاتیت بارگذاری شده توسط آنتی بیوتیک‌های سیستمیک به عنوان سیستم رساننده‌ی آنتی‌بیوتیک در پوشش‌دهی شانزهای ارتوپدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات ارتوپدی بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار ارتوپدی

چکیده

بروز عفونت بعنوان یکی از عوارض جراحی‌های ارتوپدی، عواقب بدی برای بیمار و سیستم مراقبت‌های بهداشتی به دنبال دارد. به طور کلی از بین رفتن بافت استخوان به دلیل تشکیل لایه‌ی زیستی روی فیکساتور کاشته شده رخ می‌دهد و منجر به شکسته-شدن ایمپلنت عفونی و متعاقبا ایجاد التهاب موضعی و تخریب استخوان می‌گردد. در این مقاله مروری، تأثیر هیدروکسی‌آپاتیت (HA) پوشش‌دهی شده بوسیله‌ی آنتی‌بیوتیک‌‌های سیستمیک، به دلیل فعالیت زیستی موثر و ساختار شیمیایی مناسب در درمان‌های حوزه‌ی ارتوپد مورد بررسی قرار داده می‌شود. ونکومایسین، جنتامایسین و توبرامابسین آنتی‌بیوتیک‌های رایج در جراحی‌های ارتوپدی می‌باشند. استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های ذکر شده به‌صورتی تزریقی نمی‌تواند بصورت موثری عفونت ایحاد شده بر روی سطح ایمپلنت را کاهش داده و یا درمان کند. در این راستا استفاده از پوشش‌های آنتی بیوتیک‌دار بر روی سطح ایمپلنت می‌تواند روش موثرتری در کنترل عفونت بعد از جراحی‌های ارتوپدی باشد. محققان نشان می‌دهند که ایمپلنت‌های پوشش داده شده با هیدروکسی‌آپاتیت بارگذاری شده با آنتی‌بیوتیک‌ها، انتخاب مناسبی برای کاهش زمان بهبودی، کاهش بروز درد و رشد همزمان استخوان جدید روی ایمپلنت هستند. مطالعات نشان دادند که فعالیت ضدباکتریایی و کاربردهای بالینی ایمپلنت‌های پوشش‌دهی شده با هیدروکسی‌آپاتیت به‌همراه آنتی‌بیوتیک‌ها، در جراحی‌های ارتوپدی بسیار موثر می‌باشند. تمامی آنتی‌بیوتیک-های مورد بررسی نتایج مطلوبی را در خصوص درمان عفونت از خود نشان دادند و ونکومایسین با توجه به میزان زمان رهایش طولانی‌تر خود و کمترین میزان سمیت در مقایسه با آنتی بیوتیک‌های دیگر، می‌تواند به عنوان دارویی با نتایح بالینی موفق‌تر در بارگذاری در هیدروکسی آپاتیت به منظور پوشش‌دهی شانزهای ارتوپدی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on the structure of hydroxyapatite loaded by systemic antibiotics as an antibiotic delivery system for covering orthopedic schanzes

نویسندگان [English]

  • Mehrnoush Nakhaei 1
  • Nafiseh jirofti 1
  • Mohammad Hosein Ebrahimzadeh 1
  • Ali Moradi 2
1 Department of Orthopedics, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Science, P. O. Box 91388-13944, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Orthopedics, Hand Surgeon, PhD of Artificial Limbs
چکیده [English]

Occurrence of infection is one of the complications of orthopedic surgery, which has bad consequences for the patient and the health care system. Loosing of bone tissue occurs due to the formation of a biological layer on the implant fixator, and it leads to the breaking of the infected implant and subsequently to local inflammation and bone destruction. In this review article, the effect of hydroxyapatite-loaded with antibiotics, due to its effective biological activity and appropriate chemical structure in orthopedic treatments is investigated. Vancomycin, gentamicin and tobramabicin are common antibiotics in orthopedic surgeries. The use of these mentioned antibiotics by injection cannot effectively reduce or treat the infection on the surface of the implant. In this regard, the use of antibiotic coatings on the implant surface can be a more effective method in controlling infection after orthopedic surgeries. Studies show that the implants coated with hydroxyapatite-loaded with antibiotics are a suitable choice for useful applications such as reducing recovery time, reducing pain and simultaneous growth of new bone on the implant. Researchers showed that the antibacterial activity and clinical applications of implants coated with hydroxyapatite along with antibiotics are very effective in orthopedic surgeries. All the examined antibiotics showed favorable results in the treatment of infection, and Vancomycin, due to its longer release time and the lowest level of toxicity compared to other antibiotics, can be used as a medicine. With more successful clinical results, it can be used in hydroxyapatite loading in order to cover the orthopedic schanzes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydroxyapatite
  • antibiotic
  • antibacterial activity
  • Vancomycin