دوره و شماره: دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401 (مرداد-شهریور1401) 
بررسی شیوع فشار خون و میزان اطلاع و کنترل آن در افراد 35-65 ساله بین سالهای 86-88 در مشهد

محسن موهبتی؛ سوسن درودی؛ علیرضا حیدری بکاولی؛ محمود ابراهیمی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ مجید غیور مبرهن


اثربخشی آموزش خودزاد بر دغدغه رضایت جنسی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ماستکتومی

ناهید حسن نژاد؛ مژگان آگاه هریس؛ خدیجه عرب شیبانی؛ حسین زارع؛ عبدالرحیم قلی زاده پاشا


مقایسه اثربخشی آموزش برنامه فرندز و بازی درمانی بر پاسخ به درد کودکان مبتلا به سرطان

فریبا ربیعی خالدی؛ شهره قربان شیرودی؛ شهنام ابوالقاسمی؛ محمدرضا زربخش بحری


اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر بر الگوهای ارتباطی زوجین

مهدی حسین زاده بندقیری؛ منصور سودانی؛ مریم غلامزاده جفره


تأثیر آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان

سهیلا خالقی تبار؛ لیلا کاشانی وحید؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ خدیجه ابولمعالی الحسینی


ارزیابی فعالیت ضد پارکینسونی آستاگزانتین در شرایط برون تنی ودرون تنی

مهین مافی اسماعیلی؛ مریم خسروی؛ محمد حسین اسماعیلی؛ مریم بنانج؛ جلال صولتی