دوره و شماره: دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401 (مرداد-شهریور1401) 

مقاله پژوهشی

ارتباط میان مصرف پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی قبل از جراحی و عفونت‌های بیمارستانی در بخش مراقبتهای ویژه (ICU)

صفحه 904-911

احسان متقی؛ راضیه گرامی؛ معصومه قاسمی؛ شاهین جعفرپور؛ محمدجواد حسینی


بررسی شیوع فشار خون و میزان اطلاع و کنترل آن در افراد 35-65 ساله بین سالهای 86-88 در مشهد

صفحه 934-946

محسن موهبتی؛ سوسن درودی؛ علیرضا حیدری بکاولی؛ محمود ابراهیمی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ مجید غیور مبرهن


اثربخشی آموزش خودزاد بر دغدغه رضایت جنسی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ماستکتومی

صفحه 1005-1018

ناهید حسن نژاد؛ مژگان آگاه هریس؛ خدیجه عرب شیبانی؛ حسین زارع؛ عبدالرحیم قلی زاده پاشا


بررسی اثر ضدسرطانی لانتی‌بیوتیک Bovicin HC5

شیدا بوذری؛ روناک بختیاری؛ هاتف آجودانی فر؛ سید عطااله سادات شاندیز


مقایسه اثربخشی آموزش برنامه فرندز و بازی درمانی بر پاسخ به درد کودکان مبتلا به سرطان

صفحه 1178-1187

فریبا ربیعی خالدی؛ شهره قربان شیرودی؛ شهنام ابوالقاسمی؛ محمدرضا زربخش بحری


مقایسه اثر بخشی درمان گروهی شناختی – رفتاری و معنادرمانی بر کاهش افسردگی و افزایش تاب آوری و امید به زندگی در بیماران بهبود یافته ازکویید 19

صفحه 1289-1301

الهه قاسم پور؛ زهرا علیزاده؛ زهره زارع حسین زادگان؛ زهرا آشکار؛ اسحاق سام خانیانی؛ میترا میرلوحیان


اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر بر الگوهای ارتباطی زوجین

صفحه 1313-1324

مهدی حسین زاده بندقیری؛ منصور سودانی؛ مریم غلامزاده جفره


تأثیر آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان

صفحه 1356-1372

سهیلا خالقی تبار؛ لیلا کاشانی وحید؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ خدیجه ابولمعالی الحسینی


ارزیابی فعالیت ضد پارکینسونی آستاگزانتین در شرایط برون تنی ودرون تنی

صفحه 1387-1400

مهین مافی اسماعیلی؛ مریم خسروی؛ محمد حسین اسماعیلی؛ مریم بنانج؛ جلال صولتی


پیش بینی استرس شغلی براساس جوسازمانی، هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی

صفحه 1402-1410

الهام مظلومی؛ فریبرز درتاج رابری؛ محمد عسگری؛ کاظم نعمت اله زاده ماهانی


ارائه الگوی سلامت سازمانی با استفاده از مرور نظام‌مند فرا ترکیب

سحر علیزاده ماتک؛ مجتبی امیری؛ سید محمد مقیمی؛ حسن عابدی جعفری


تبیین عدالت آموزشی در بین اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ایران

راحله محمدی؛ یوسف نامور؛ اعظم راستگو؛ معصومه خیرخواه؛ توران سلیمانی