ارزیابی تاثیر مداخلات آموزشی بر تداوم رفتار شیر دهی در مادران ایرانی: یک مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت /دانشکده بهداشت/دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشکده بهداشت، عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ، ایران

3 گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

چکیده

شـیر مـادر غذای اصلی کودک است، اما کوتاه شدن طول مدت تغذیه ی شیرخوار با شیرمادر به خصوص در کشورهای در حال توسعه یک مشکل جدی می باشد،کاهش در میزان و طول مدت تغذیه انحصاری با شیرمادر می تواند منجر به افزایش دو تا سه برابر در میزان سوء تغذیه، عفونت و مرگ و میر شیرخواران گردد. در این بررسی، هدف ارزیابی اثربخشی مداخلات آموزشی در افزایش تداوم تغذیه انحصاری با شیر مادر می باشد.
روش کار: جستجوی ادبیات با استفاده از چهار پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران(Irandoc) ، بانک اطلاعات نشریات کشور(Magiran) و گوگل اسکالر(Google Scholar) انجام شد. بررسی حاضر شامل مطالعاتی از تاریخ 3/3/1388 تا تاریخ 22/04/1399 می شود.
یافته ها: در مجموع 11 مطالعه شامل داده های 1275 مشارکت کننده ، معیارهای ورود به مطالعه را داشتند.
11 مطالعه میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر را قبل و بعد از مداخله سنجیده بودندکه 4مقاله از الگو و تئوری های آموزش بهداشت برای مداخله استفاده کرده است. از الگوی رفتار برنامه ریزی شده در 3 مطالعه و مدل اعتقاد بهداشتی یک مرتبه جهت ارتقاء میزان شیردهی استفاده شده است.
نتیجه گیری: طراحی و اجرای مداخله آموزشی جهت تداوم تغذیه با شیرمادر، آگاهی از ضرورت لزوم تغذیه با شیر مادر را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد و منجر به تداوم رفتار شیردهی در مادران می گردد. آموزش می تواند در بهبود عملکرد، آگاهی و نگرش در میان پدران و مادران در مورد نحوه تغذیه کودک با شیر مادر مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of educational interventions on the Continuity of breastfeeding behavior in Iranian mothers: A systematic review

نویسندگان [English]

  • fahime pourhaji 1
  • Fatemeh pourhaji 2
  • nooshin peyman 3
2 Department of Public Health, School of Health Health Sciences Research Center Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences
3 Department of Health Promotion and Education, School of Health Social Determinants of Health Research Center Basic Sciences Research Institute Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction: Breast milk is the main food of infants, but shortening the duration of breastfeeding is a serious problem, especially in developing countries. Reducing the amount and duration of exclusive breastfeeding can lead to an increase of two to three Equal in the rate of malnutrition, infection and infant mortality.The aim of this study was to evaluate the effectiveness of educational interventions in increasing the continuity of exclusive breastfeeding.
Methods: Literature search was performed using four databases of Scientific Jihad Scientific Information Center (SID), Iran Scientific Information and Documentation Research Institute (Irandoc), Database of Iranian Publications (Magiran) and Google Scholar. The present study includes studies from 5/24/2010 to 7/12/2020.
Results: A total of 11 studies, including data from 1275 participants, met the inclusion criteria.
Eleven studies measured the amount of exclusive breastfeeding before and after the intervention, and 4 articles used the model and theories of health education for the intervention. The planned behavior pattern has been used in 3 studies and the health belief model once to improve breastfeeding.
Conclusion: Designing and implementing an educational intervention to continue breastfeeding significantly improves the awareness of the need for breastfeeding and leads to continued breastfeeding behavior in mothers. Education can be effective in improving performance, awareness and attitudes among parents about how to breastfeed the baby.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Educational interventions"
  • "Exclusive breastfeeding"
  • "Systematic Review"