نتایج بالینی درمان جراحی در بیماران بزرگسال علامت دار با کیاری مالفورماسیون نوع یک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی مغز و اعصاب،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران

2 جراحی مغز و اعصاب، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

قدمه:
کیاری مالفورماسیون نوع یک ، نزول بیشتر از 5 میلی متر تونسیلهای مخچه به داخل کانال نخاعی گردنی از سطح فورامن مگنوم است.
روش کار:
در یک مطالعه گذشته نگر از فروردین 1388 تا اسفند 1394 پرونده 46بیماربالغ (20مرد و16زن) با نشانه های بالینی و رادیولوژیک کیاری مالفورماسیون نوع یک که در بیمارستان قائم (عج) مشهد تحت جراحی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.تماس و ویزیت مجدد در 24 بیمار میسر شد. در این بیماران ، سیر بیماری و بهبودی علایم ونشانه های عصبی بررسی شد.
نتایج:
طیف سنی بیماران 18 تا 52 سال (سن متوسط 36.4 سال) بود.مدت علایم قبل از بستری 50.12±63.04 ماه ( متوسط 39 ماه ) بود.سردرد و درد گردن و نقص حسی شایع ترین تظاهرات بالینی بودند.
از بیست و چهار بیماری که تحت ویزیت مجدد قرار گرفتند، 83 درصد ( بیست بیمار) دارای نتایج خوب بعد از عمل بودند. نتایج جراحی در بیماران با دکامپرسیون حفره خلفی و دوراپلاستی ، اختلاف معناداری با بیماران بادکامپرسیون حفره خلفی بدون دوراپلاستی نداشت. (P=.82) بیشترین میزان بهبودی در سردرد و دردگردن و نیز اختلال در صحبت کردن مشاهده شد.
نتیجه گیری:
گرچه کیاری مالفورماسیون تیپ یک بیماری شایعی نمی باشد ولی باید در تشخیص افتراقی های بیماران با درد گردن و سردرد غیراختصاصی قرار گیرد. نتایج بالینی عمل جراحی در بیماران علامت دار دچار کیاری مالفورماسیون خوب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical Outcome for surgical treatment of Chiari type 1 malformation in symptomatic adult patients

نویسندگان [English]

 • Babak Ganjeifar 1
 • Aidin Shakeri 2
1 MD, Assistant professor, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences (MUMS)
2 MD, Neurosurgen, Faculty of Medicine ,Arak University of Medical Sciences (AUMS),Arak, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Chiari malformation type 1 is characterized by more than 5 millimeter downward displacement of the cerebellar tonsils from foramen magnum.
Materials and Methods:
In a retrospective study, 46 adult patients (16 female and 20 men) with clinical and radiologic signs of Chiari malformation type 1 were entered to our registry between April 2009 and March 2015. They were all examined, diagnosed and operated (suboccipital decompression with or without duraplasty) in Ghaem hospital, Mashhad, Iran. Primary presentation and clinical outcome were reviewed in 24 patients that were subsequently followed.
Results:
Mean age of our patients were 36.4 years (range 18-52 years).Median duration of symptoms before the surgery was 50.12±63.6 months. Headache and neck pain and sensory deficit were the most common clinical presentations. At follow up, 83 percent of patients (18/24) have good clinical outcome. Statistical analysis revealed no statistical difference between suboccipital decompression surgery with duraplasty and without duraplasty. (P=0.82) Postoperatively, headache and neck pain and voice abnormality showed highest improvement.
Conclusion:
Although Chiari Malformation is not common, the disease should be consider in the differential diagnosis in patients with nonspecific headache and neck pain. Clinical outcome in the patients is favorable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chiari malformation type 1
 • suboccipital decompression
 • outcomes
 • complications
 1. 1.Vernooij MW, Ikram MA, Tanghe HL, et al. Incidental findings on brain MRI in the general population. N Engl J Med 2007;357:1821–8

  2.Strahle J, Smith BW, Martinez M, Bapuraj JR, Muraszko KM, Garton HJ, Maher CO. The association between Chiari malformation Type I, spinal syrinx, and scoliosis. Journal of Neurosurgery: Pediatrics. 2015;15(6):607-11.

  3.Chavez A, Roguski M, Killeen A, Heilman C, Hwang S. Comparison of operative and non-operative outcomes based on surgical selection criteria for patients with Chiari I malformations. Journal of Clinical Neuroscience. 2014  31;21(12):2201-6.

  1. Vega A, Quintana F, Berciano J. Basichondrocranium anomalies in adult Chiari type I malformation: a morphometric study. J Neurol Sci. 1990; 99:137–145.

  5.Trigylidas T, Baronia B, Vassilyadi M, Ventureyra EC. Posterior fossa dimension and volume estimates in pediatric patients with Chiari I malformations. Childs Nerv Syst. 2008; 24:329–336.

  6.Alzate JC, Kothbauer KF, Jallo GI, Epstein FJ. Treatment of Chiari I malformation in patients with and without syringomyelia: a consecutive series of 66 cases. Neurosurg Focus. 2001; 11(1):E3.

  1. Munshi I, Frim D, Stine-Reyes R, Weir BK, Hekmatpanah J, Brown F. Effects of posterior fossa decompression with and without duraplasty on Chiari malformation-associated hydromyelia. Neurosurgery. 2000; 46:1384–1390.
  2. Mutchnick IS, Janjua RM, Moeller K, Moriarty TM. Decompression of Chiari malformation with and without duraplasty: morbidity versus recurrence. J NeurosurgPediatr. 2010; 5:474–478.
  3. Durham SR, Fjeld-Olenec K. Comparison of posterior fossa decompression with and without duraplasty for the surgical treatment of Chiari malformation Type I in pediatric patients: a meta-analysis. J NeurosurgPediatr 2008;2:42–9.
  4. Hankinson T, Tubbs RS, Wellons JC. Duraplasty or not? An evidence-based review of the pediatric Chiari I malformation. Childs NervSyst 2010;27: 35–40.

  11.ennedy BC, Kelly KM, Phan MQ, Bruce SS, McDowell MM, Anderson RC, Feldstein NA. Outcomes after suboccipital decompression without dural opening in children with Chiari malformation Type I. Journal of neurosurgery. Pediatrics. 2015 Aug;16(2):150.

  1. Tubbs RS, Beckman J, Naftel RP, et al. Institutional experience with 500 cases of surgically treated pediatric Chiari malformation Type I. J NeurosurgPediatr 2011;7:248–56.

  13.Batzdorf U, McArthur DL, Bentson JR. Surgical treatment of Chiari malformation with and without syringomyelia: experience with 177 adult patients. Journal of neurosurgery. 2013 ;118(2):232-42.