نتایج بالینی درمان جراحی در بیماران بزرگسال علامت دار با کیاری مالفورماسیون نوع یک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی مغز و اعصاب،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران

2 جراحی مغز و اعصاب، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

10.22038/mjms.2020.21786

چکیده

قدمه:
کیاری مالفورماسیون نوع یک ، نزول بیشتر از 5 میلی متر تونسیلهای مخچه به داخل کانال نخاعی گردنی از سطح فورامن مگنوم است.
روش کار:
در یک مطالعه گذشته نگر از فروردین 1388 تا اسفند 1394 پرونده 46بیماربالغ (20مرد و16زن) با نشانه های بالینی و رادیولوژیک کیاری مالفورماسیون نوع یک که در بیمارستان قائم (عج) مشهد تحت جراحی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.تماس و ویزیت مجدد در 24 بیمار میسر شد. در این بیماران ، سیر بیماری و بهبودی علایم ونشانه های عصبی بررسی شد.
نتایج:
طیف سنی بیماران 18 تا 52 سال (سن متوسط 36.4 سال) بود.مدت علایم قبل از بستری 50.12±63.04 ماه ( متوسط 39 ماه ) بود.سردرد و درد گردن و نقص حسی شایع ترین تظاهرات بالینی بودند.
از بیست و چهار بیماری که تحت ویزیت مجدد قرار گرفتند، 83 درصد ( بیست بیمار) دارای نتایج خوب بعد از عمل بودند. نتایج جراحی در بیماران با دکامپرسیون حفره خلفی و دوراپلاستی ، اختلاف معناداری با بیماران بادکامپرسیون حفره خلفی بدون دوراپلاستی نداشت. (P=.82) بیشترین میزان بهبودی در سردرد و دردگردن و نیز اختلال در صحبت کردن مشاهده شد.
نتیجه گیری:
گرچه کیاری مالفورماسیون تیپ یک بیماری شایعی نمی باشد ولی باید در تشخیص افتراقی های بیماران با درد گردن و سردرد غیراختصاصی قرار گیرد. نتایج بالینی عمل جراحی در بیماران علامت دار دچار کیاری مالفورماسیون خوب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical Outcome for surgical treatment of Chiari type 1 malformation in symptomatic adult patients

نویسندگان [English]

  • Babak Ganjeifar 1
  • Aidin Shakeri 2
1 MD, Assistant professor, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences (MUMS)
2 MD, Neurosurgen, Faculty of Medicine ,Arak University of Medical Sciences (AUMS),Arak, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Chiari malformation type 1 is characterized by more than 5 millimeter downward displacement of the cerebellar tonsils from foramen magnum.
Materials and Methods:
In a retrospective study, 46 adult patients (16 female and 20 men) with clinical and radiologic signs of Chiari malformation type 1 were entered to our registry between April 2009 and March 2015. They were all examined, diagnosed and operated (suboccipital decompression with or without duraplasty) in Ghaem hospital, Mashhad, Iran. Primary presentation and clinical outcome were reviewed in 24 patients that were subsequently followed.
Results:
Mean age of our patients were 36.4 years (range 18-52 years).Median duration of symptoms before the surgery was 50.12±63.6 months. Headache and neck pain and sensory deficit were the most common clinical presentations. At follow up, 83 percent of patients (18/24) have good clinical outcome. Statistical analysis revealed no statistical difference between suboccipital decompression surgery with duraplasty and without duraplasty. (P=0.82) Postoperatively, headache and neck pain and voice abnormality showed highest improvement.
Conclusion:
Although Chiari Malformation is not common, the disease should be consider in the differential diagnosis in patients with nonspecific headache and neck pain. Clinical outcome in the patients is favorable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chiari malformation type 1
  • suboccipital decompression
  • outcomes
  • complications