گزارش یک موردآسپیراسیون لخته در بیمار مبتلا به سکته قلبی با صعود قطعه ST

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 متخصص قلب و عروق، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
برقرار نشدن جریان خون (No reflow) در حین آنژیوپلاستی عارضه مهمی است که پیش آگهی را وخیم تر می کند. این گزارش به نقش حیاتی استفاده از کاتترهای جدید مخصوص آسپیراسیون لخته در درمان این پدیده و موفقیت یک آنژیوپلاستی نجات دهنده می پردازد .
معرفی بیمار
مرد 36 ساله ای، 5/3 ساعت پس از شروع سکته حاد قدامی قلب، به علت عدم پاسخ به استرپتوکیناز، برای آنژیوپلاستی نجات دهنده به کت - لب ارجاع می شود. شریان کرونری نزولی قدامی چپ وی دچار انسداد ترومبوتیک 100% بود با. انجام آنژیوپلاستی به علت حجم بالای لخته، جریان خون برقرار نشد و اختلال همودینامیک ادامه داشت. باآسپیراسیون موفق لخته، جریان خون برقرارشده و درد بیمار برطرف و فشار خون بیمار به حالت عادی بازگشت .
نتیجه گیری
وجود کاتترهای جدید مخصوص آسپیراسیون در اطاق کت - لب، یک وسیله درمانی ضروری بخصوص برای موفقیت در آنژیوپلاستی های اولیه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Report of Thrombus Aspiration in a Patient with ST Elevation Myocardial Infarction (STEMI)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ebrahimi 1
  • Majid Jalal Yazdi 2
1 Associate professor of Cardiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Cardiologist,Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
No reflow is one major side effect that occurs in angioplasty and makes prognosis poor. This article reported the vital role of utilization of new thrombus aspiration catheters in treatment of this phenomenon to succeed in rescue angioplasty.
[
Case report
A 36-year-old man with failed response to streptokinase, 3.5 hrs after anterior STEMI was referred to cath-lab for rescue angioplasty. At angiography, LAD was totally occluded with thrombotic lesion. Because of high clot load, standard angioplasty failed to establish the flow aggravating hemodynamics, so we used the device to aspirate thrombus. This procedure was successful and normal coronary flow was restablished; chest pain terminated and blood pressure rose
Conclusion
The presence of new thrombus aspiration catheters in cath-lab is an essential treatment device for success of primary and rescue angioplasty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acute myocardial infarction
  • No reflow
  • Thrombus aspiration
1- Svilaas T, Vlaar P,Horst V. Thrombus Aspiration during Primary Percutaneous Coronary Intervention. N Engl J Med
2008; 358:557-567.
2- Vita M, Burzotta F, Porto I. Thrombus aspiration in ST elevation myocardial Infarction: comparative efficacy in
patients treated early and late after onset of symptoms. Heart 2010; 96:1287-1290.
3- Niccoli G, Kharbanda R, Crea F, Banning A. No-reflow: again prevention is better than treatment. Eur Heart J 2010;
31: 2449–2455.
4- Silva-Orrego P, Colombo P, Bigi R. Thrombus aspiration before primary angioplasty improves myocardial
reperfusion in acute myocardial infarction: the DEAR-MI (Dethrombosis to Enhance Acute Reperfusion in Myocardial
Infarction) study. J Am Coll Cardiol 2006; 48:1552-1559.
5- Brodie BR. Aspiration thrombectomy with primary PCI for STEMI: review of the data and current guidelines. J
Invasive Cardiol 2010; 22:2B-5B.
6- Ferreira R. The reduction of infarct size--forty years of research. Rev Port Cardiol 2010; 29:1037-1053.