دوره و شماره: دوره 55، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 7-62 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه کوتاهی قد و آ ندوکرینوپاتیها در بیماران تالاسمی ماژور

صفحه 7-14

پیمان اشراقی؛ ساناز مهربانی طبری؛ عاطفه محسنی


2. اختلالات اندوکرین در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی

صفحه 21-27

حمیدرضا کیانی فر؛ سیمین پرتوی؛ سید علی جعفری؛ نازنین علیزاده؛ علی خاکشور؛ فاطمه خراشادی زاده


3. برگشت دئودنوگاستریک به علت اعتیاد به مواد مخدر در بیماران اب سوء هاضمه

صفحه 21-27

علی بهاری؛ شاهرخ ایزدی؛ حمید حیرانی مقدم؛ امین صانعی مقدم


4. مقایسه ارزیابی میزان پروتئینوری در نمونه و 24 8 ساعته ادرار در بیماران نفروپاتی دیابتی

صفحه 28-32

فاطمه ناظمیان؛ مسیح نقیبی؛ سارا موحد؛ وحید مظفری؛ عباسعلی زراعتی


7. بررسی تأثیر داروهای کاربامازپین و اُکسکاربازپین بر وزوزگوش مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

صفحه 46-51

هوشنگ گرامی؛ شادمان نعمتی؛ عالیا صابری؛ سید ابراهیم نقوی؛ احسان کاظم نژاد؛ علی اکبر صادقی؛ مرجان گرامی سرشت


8. بررسی تأثیر آموزش حل مسئله تعدیل شده با رویکرد خانواده محور ، بر میزان عزت نفس مددجویان وابسته به مواد مخدر

صفحه 52-59

رحیم حبیبی؛ امیر رضا صالح مقدم؛ علی طلایی؛ سعید ابراهیم زاده؛ حسین کریمی مونقی