دوره و شماره: دوره 55، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 7-62 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه کوتاهی قد و آ ندوکرینوپاتیها در بیماران تالاسمی ماژور

صفحه 7-14

پیمان اشراقی؛ ساناز مهربانی طبری؛ عاطفه محسنی


اختلالات اندوکرین در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدی

صفحه 21-27

حمیدرضا کیانی فر؛ سیمین پرتوی؛ سید علی جعفری؛ نازنین علیزاده؛ علی خاکشور؛ فاطمه خراشادی زاده


برگشت دئودنوگاستریک به علت اعتیاد به مواد مخدر در بیماران اب سوء هاضمه

صفحه 21-27

علی بهاری؛ شاهرخ ایزدی؛ حمید حیرانی مقدم؛ امین صانعی مقدم


مقایسه ارزیابی میزان پروتئینوری در نمونه و 24 8 ساعته ادرار در بیماران نفروپاتی دیابتی

صفحه 28-32

فاطمه ناظمیان؛ مسیح نقیبی؛ سارا موحد؛ وحید مظفری؛ عباسعلی زراعتی


بررسی تأثیر داروهای کاربامازپین و اُکسکاربازپین بر وزوزگوش مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

صفحه 46-51

هوشنگ گرامی؛ شادمان نعمتی؛ عالیا صابری؛ سید ابراهیم نقوی؛ احسان کاظم نژاد؛ علی اکبر صادقی؛ مرجان گرامی سرشت