انسداد تروماتیک دئودنوم: گزارش دو مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 اسـتادیار جراحـی عمـومی، بیمارسـتان امـام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 اســتادیار جراحــی عمــومی، بیمارســتان قــائم (عج)، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
هماتوم دئودنوم بندرت در اثر ترومای بلانت و نافذ بوجود می آید. ممکن است باعث انسداد روده شود. پس از
رد آسیب سایر احشاء درمان اساسا نگهدارنده است و به ندرت با لاپاروسکوپ یا جراحی باز هماتوم را تخلیه
می کنیم.
معرفی بیماران
دو بیمار با سن 16 و 25 سال پس از ترومای غیرنافذ شکم با علائم درد شکمی، استفراغ و حساسیت نواحی
فوقانی شکم مراجعه نمودند. تشخیص با سی تی اسکن و بررسی دستگاه گوارش با باریوم داده شد. بیمار اول پس از
ده روز و بیمار دوم پس از 6 روز از درمان نگهدارنده مرخص شدند.
نتیجه گیری
تروما علت شایعی برای انسداد دستگاه گوارش نمی باشد. در صورت بروز علائم انسداد بعد از تروما باید به فکر
هماتوم روده باریک باشیم. پروتوکل درمان نگهدارنده هماتوم دئودنوم شامل 1- تشخیص زود هنگام و رد هرگونه
نشت ترشحات از دئودنوم به وسیله بررسی دستگاه گوارش با ماده حاجب 2- تشخیص به موقع آسیب های همراه
مثل آسیب پانکراس 3- عدم تغذیه دهانی بیماران وتغدیه وریدی در صورت نیاز می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Traumatic Obstruction of Duodenum (Report of 2 Cases)

نویسندگان [English]

  • A Jangjoo 1
  • Mohammad GHaemi 1
  • A Abdolahi 2
1
2
چکیده [English]

Introduction
Duodenal hematoma occurs rarely due to blunt or penetrating trauma and it may cause intestinal obstruction. Half of the patients with duodenal hematoma show symptoms of obstruction 48 hours after trauma. After ruling out other visceral injuries, treatment is essentially conservative and laparoscopic or surgical drainage is rarely necessary.
Case Report
Firstcasewas a 16-year-old man who referred to the hospital with abdominal pain, vomiting and tenderness of upper abdominal quadrant, 2 days after blunt abdominal trauma. Diagnosis was made with CT scan and upper GI radiography. After 10 days of conservative treatment, patient was discharged from hospital in a good condition. The second case was a 25-year-old man who referred to the hospital 3 days after blunt abdominal trauma. Patient symptoms were; vomiting, pain and tenderness in upper abdominal regions. Diagnosis was made with ultrasonography, CT scan and upper GI contrast radiography. After 6 days of conservative therapy he tolerated oral diet and was discharged from hospital with good condition.
Conclusion
Trauma is not a common cause of alimentary tract occlusion. If obstructive symptoms appear after trauma, the hematoma of intestine particularly duodenum must be considered. The protocol for conservative therapy of hematoma includes: 1) Early diagnosis and ruling out any duodenal leakage through upper GI radiography at admission and 5-7 days later, 2) On time diagnosis of associated injuries like pancreatic injuries, 3) Parenteral nutrition and intravenous hyperalimentation if needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trauma
  • Duodenum
  • hematoma
  • Conservative Management
1- Neubertova K, Kotrnoch J, Beranova Z.Traumatic obstruction of the duodenum. Rozhl Chir 1990; 69: 551-555.
2- Winhrop AL, Wesson DE, Filler RM. Traumatic duodenal hematoma in the pediatric patient. J Pediatric Surg 1986;
21: 757-760.
3- Aphinives C, Chaiyacum J, Laopaiboon V. Intramural duodenal hematoma: a case report and review of the literature.
J Med Assoc Thai 2003; 86:585-590.
4- Mahboubi S, Kaufmann JH. Intramural duodenal hematoma in children. The role of the radiologist in its conservative
management. Gastrointest Radiol 1976; 1:167-171.
5- Czyrko C, Weltz CR, Markowitz RI, O Neill JA. Blunt abdominal trauma resulting in intestinal obstruction: when to
operate? J trauma 1990; 30:1567-1571.
6- De Bree E, Schoretsanitis G, Melissas J, Tsiftsis D. Intramural hematoma of the duodenum : a rare cause of duodenal
obstruction. Acta Gastroenterol Belg 1998; 61: 485-487.
7- Touloukian RJ. Protocol for the nonoperative treatment of obstructing intramural duodenal hematoma during
childhood. Am J Surg 1983; 145: 330-334.