بررسی فراوانی انواع درماتوفیتوزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار انگل‌شناسی

2 دانشیار بیماری‌های پوست

3 دانشیار انگل‌شناسی،

4 پزشک عمومی، مربی پژوهش

5 دستیار بیماری‌های پوست

چکیده

مقدمه: درماتوفیتوزیس بیماری قارچی بافت‌های کراتینیزه ‌نظیر مو، ناخن و پوست می‌باشد و توسط گروهی از قارچ‌ها با نام درماتوفیت ایجاد می‌شود. شیوع این بیماری به سن، وضعیت بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی تمامی 599 بیمار مشکوک به عفونت قارچی جلدی مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان قائم مشهد طی سال 1385، معاینه و به آزمایشگاه قارچ‌شناسی بیمارستان قائم (عج) و آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی ارجاع شدند. مشخصات بیماران در پرسشنامه ثبت شد. آزمایش مستقیم، رنگ‌آمیزی و کشت بر محیط SCC حاوی کلرامفنیکل و سیکلوهگزامید به منظور تشخیص عفونت درماتوفیتی انجام شد. از آزمون کای اسکوئر در تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج: 384 بیمار (1/64 درصد) به عفونت قارچی آلوده و از بین آنها 137 نفر به درماتوفیتوزیس مبتلا بودند. 91 نفر از مبتلایان مرد و 46 نفر زن بودند (002/0=p). بیشترین آلودگی در زیرگروه سنی 21-30 مشاهده شد و کچلی بدن شایعترین فرم عفونت درماتوفیتی (2/56 درصد) بود و بعد از آن کچلی کشاله ران (4/20 درصد) و کچلی پا (8/13 درصد) قرار داشت. فراوانی گونه‌های جدا شده از بیماران بدین ترتیب بود تریکوفیتون روبروم، 5/44 درصد; اپیدرموفیتون فلوکوزوم، 9/21 درصد; تریکوفیتون منتاگروفیت، 11 درصد; تریکوفیتون وروکوزوم، 3/7 درصد و میکروسپوروم کانیس، 3/7 درصد.
نتیجه‌گیری: به علت شیوع بالای عفونت درماتوفیتی در این مطالعه، افزایش سطح دانش مردم درباره عوامل خطر بالقوه، تشخیص و درمان این بیماری توصیه می‌شود. علاوه بر این انجام مطالعات بیشتر به منظور تعیین گونه‌های غالب درماتوفیتی در سایر مناطق کشورمان ضروری به ‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Dermatophytoses

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Akbar Shamsian 1
  • Mohammad Javad Yazdan Panah 2
  • Monireh Mokhtari Amir Majdi 3
  • Mahdi Moradi Marjaneh 4
  • Sara Saboori Rad 5
1 Assistant professor of Parasitology, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Mashhad Branch, Mashhad, Iran
2 Assistant professor of Dermatology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate professor of Parasitology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 General Practitioner, Research Instructor, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Mashhad Branch, Mashhad, Iran
5 Resident of Dermatology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:Dermatophytosis is a fungal infection caused by dermatophytes, which have the ability to invade keratinized tissues such as hair, nail and skin. Epidemiology of the disease depends on age as well as prevailing hygiene, socioeconomic status and cultural conditions.
Materials and Methods:This descriptive study was conducted from March 2006 to March 2007 at Mashhad University of Medical Sciences, on 599 patients with suspected cutaneous fungal infection at Dermatology Clinic of Ghaem Hospital Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Direct examination of smears and culture on SCC were used to diagnose the infection in mycology labs of Ghaem Hospital and Mashhad branch of ACECR.
Results:Overall, 384 patients had fungal infection (64.1%), out of which 137 cases were suffering from dermatophytosis. Numbers of male and female cases were 91 and 46 respectively (p= 0.002). Maximum infection rate found in 21-30 years age group and tinea corporis was the most common dermatophytic infection (56.2%) followed by tinea cruris (20.4%) and tinea pedis (13.8%). The frequencies of etiological agents isolated from patients were as follows: Tricophyton rubrum, 44.5%; Epidermophyton floccosum, 21.9%; Tricophyton mentagrophyte, 11%; Tricophyton verrucosum, 7.3% and Microsporum canis, 7.3%.
Conclusion:Since high prevalence of dermatophytosis reported in this study, public education on the potential risk factors, diagnosis and treatment of the disease are recommended and more studies to determine the main agents of dermatophytosis in other regions of our country are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dermatophytosis
  • Dermatophyte
  • Epidemiology
  • Tinea