دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 79-130 

مقاله پژوهشی

شناسایی گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش RAPD-PCR در شهرستان نیشابور

صفحه 79-86

مسعود مهاجری؛ هما حجاران؛ سید علی اکبر شمسیان؛ جلیل توکل افشاری؛ فاطمه سعدآبادی


بررسی سرولوژیک HIV-1 و سیفیلیس در مبتلایان به زگیل مقعدی تناسلی بالینی

صفحه 87-94

مسعود ملکی؛ زری جاویدی؛ وحید مشایخی؛ ناصر طیبی میبدی؛ یلدا ناهیدی؛ حبیب ا... اسماعیلی؛ لیلی حفیظی


بررسی فراوانی انواع درماتوفیتوزیس

صفحه 95-102

سید‌علی‌اکبر شمسیان؛ محمدجواد یزدان‌پناه؛ منیره مختاری امیر مجدی؛ مهدی مرادی مرجانه؛ سارا صبوری راد


بررسی میزان مس و روی سرم در بیماران مبتلا به صرع

صفحه 103-108

حبیب اله نعمتی کریموی؛ موسی الرضا حاج زاده؛ زهرا داعی


بررسی بیماران مبتلا به میوپاتی های التهابی

صفحه 109-114

محمد مهدی اعتمادی؛ رضا صدر نبوی؛ پیام ساسان نژاد؛ محمد تقی فرزاد فرد