ویژگیهای های تشنج دربیماران مبتلا به تشنج مراجعه کننده به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم(عج) مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مغز و اعصاب

2 متخصص بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 متخصص بیماریهای مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4 دستیار بیماریهای مغز و اعصاب

چکیده

مقدمه: تشنج یکی از علائم شایع و هشداردهنده بیماری‌های مغز است که اغلب خبر از صدمه جدی در پارانشیم مغز می‌دهد. هدف از این مطالعه بررسی علل و عوامل ایجاد کننده تشنج می‌باشد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی 497 بیمار که به علت حملات تشنجی تأیید شده، در محدوده زمانی فروردین ماه 1383 لغایت اسفند 1384 به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم مراجعه‌ کرده‌اند، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای کلیه بیماران اقدامات تشخیصی شامل آزمایشات معمول، الکتروآنسفالوگرافی، سی تی‌اسکن مغز انجام شد. در تعدادی از آنهاام آر آی مغز انجام شد. مشخصات فردی، نتایج آزمایشات، الکترو آنسفالوگرافی و سی تی اسکن مغز در پرسشنامه جمع آوری گردید وبا استفاده ار نرم افزار Spssو آمار توصیفی پردازش شد.
نتایج: از 497 بیمار 3/51درصد مرد و 7/48درصد زن بودند که برتری با جنس مذکر بوده است. میانگین سن 6/37سال و بیشترین تعداد بیماران، در محدوده سنی میانسالی (35ـ60سال) بودند. شیوع انواع حملات تشنجی در این مطالعه به ترتیب بدین گونه بود: حملات تشنجی ژنرالیزه 8/82 درصد، حملات کانونی 5/7درصد و حملات کانونی با ژنرالیزاسیون ثانوی 7/9 درصد. شیوع علل حملات اپی‌لپتیک به ترتیب بدین صورت بود: ایدیوپاتیک و کریپتوژنیک 5/48 درصد، حوادث عروقی مغزی 5/13درصد، تومور مغزی (اولیه و ثانویه) 8/6 درصد، تشنج به دنبال تروما 6 درصد، بیماری‌های متابولیک اکتسابی 6 درصد، محرومیت یا مسمومیت دارویی 8/4درصد، عفونت مغزی 6/4 درصد، بیماری تکاملی 6/2 درصد، بیماری کلاژن واسکولر 2/2 درصد، آنسفالوپاتی هیپوکسیک ـ ایسکمیک 8/1درصد، فاکوماتوز‌ها 8/0 درصد، بیماری‌های دژنراتیو8/0 درصد، آنسفالوپاتی هیپرتانسیو6/0 درصد، بیماری دمیلیزان 6/0 درصد و اکلامپسی2/0 درصد. در بین این بیماران 8/65درصد در گذشته تشنج داشته، 2/25درصد با اولین تشنج مراجعه و 1/9 درصد با استاتوس اپی‌لپتیکوس به اورژانس آورده شدند. در 3/15 درصد کل بیماران سابقه خانوادگی وجود داشت. در مطالعه انجام شده، شایعترین علت تشنج ایدیوپاتیک است ولی علل عروقی و تومور‌های مغزی نیز قابل توجه می باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع قابل توجه علل عروقی و تومور‌های مغزی، باید سعی در پیشگیری از علل عروقی و تشخیص زود‌هنگام تومور‌های مغزی شود تا از شدت بروز و مرگ و میر آنها کاسته شود. همچنین حملات عود کننده مکرر در بیماران صرعی به دلیل اهمال در مصرف دارو، میزان ناکافی دارو، تغییر ناگهانی دارو همگی توجه اکید طبیب را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seizure Characteristics in Patients with Seizure Attacks, Visited in Neurology Emergency Unit of Ghaem Hospital (2002-2003)

نویسندگان [English]

  • K Nikkhah 1
  • P Sasannejad 2
  • P Petramfar 3
  • A Shoeibi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

I

ntroduction:As a common symptom of brain diseases, seizure often indicates severe brain tissue involvement. The purpose of this study was to evaluate the different etiologies of seizure disorders.
Materials and Methods: In this descriptive study, from Marches 2002 to February 2003 497 epileptic patients in Neurology Emergency Unit of Ghaem Hospital, Mashhad were studied. Routine laboratory tests, EEG, and brain CT-Scan was performed for all patients and brain MRI was done for some of them. Demographic data and results of laboratory tests, EEGs and brain CT-Scans were recorded in specific data collection sheets and were analyzed by SPSS software.
Results: In our patients (497 cases), 51.3% were male and the others (48.7%) were female. The mean age of our population was 37.6 years and most of patients were middle aged (35-60 years). The prevalence of different seizures was as follows: Generalized seizures in 82.8%, Focal seizures in 7.5%, and focal seizures with secondary generalization in 9.7%. The prevalence of different etiologies of seizures was: idiopathic and cryptogenic in 48.5%, cerebral vascular diseases in 13.5%, brain tumors (primary or metastatic) in 6.8%, trauma in 6%, acquired metabolic diseases in 6%, drug intoxication or withdrawal in 4.8%, brain infections in 4.6%, developmental disorders in 2.6%, collagen vascular diseases in 2.2%, hypoxic-ischemic encephalopathy in 1.8%, phakomatosis in 0.8%, degenerative disorders in 0.8%, hypertensive encephalopathy in 0.6%, demyelinating diseases in 0.6%, and eclampsia in 0.2%. 65.85 of our patients had a previous history of at least one seizure attack, 25.25 had experienced their first seizure and 9.1% had been admitted because of status epilepticus. 15.3% of patients had positive family history for epilepsy. The most common cause of epilepsy in this study was idiopathic and cryptogenic and cerebral vascular diseases and tumors were the next common causes.
Conclusion: Being so common as a cause of seizure and having significant morbidity and mortality, cerebral vascular diseases and brain tumors should be prevented or treated vigorously. Besides, recurrence of seizure attacks as the result of inappropriate drug intake or insufficient drug dose draws particular concern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epilepsy
  • Electroencephalography
  • Seizure