دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 355-459 

مقاله پژوهشی

تظاهرات عصبی و روانشناختی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیک

صفحه 355-360

مسعود ثقفی؛ محسن فروغی پور؛ زهرا رضایی یزدی؛ علی سخدری؛ پرنیان احمدی مقدم


ارتباط کمّی ریتم آلفای مغزی با ضریب هوشی

صفحه 371-378

اکبر حمزه ای مقدم؛ رستم سیف الدینی


نتایج توراکوسکوپی در بیماران با ریزش مایع جنبی اگزوداتیو با علت نامعلوم

صفحه 387-392

رضا باقری؛ سید ضیاء ا... حقی؛ علی صدری زاده؛ محمد تقی رجبی مشهدی؛ علی فوزی


مقایسه تظاهرات رادیولوژیک در بالغین مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و منفی

صفحه 405-410

اشرف توانایی ثانی؛ فریبا رضایی طلب؛ دنیا فرخ؛ امیرمنصور کلالی


آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر تبریز

صفحه 411-418

عبدالحسن کاظمی؛ سید ولی رضویه؛ آرزو رضازاده؛ لاله پیرزه؛ مریم حسینی؛ مرتضی واحد جباری؛ سید جمال قائم مقامی؛ عباسعلی جعفری


بررسی بقاء آلوگرافت در بیماران با سوختگی شدید در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

صفحه 425-432

لیلا مهاجرزاده؛ محمد حسن آموزگار؛ محمد قائمی؛ علی جنگجو؛ محمودرضا اصحاب یمین


گزارش مورد

گزارش یک مورد مرکل سل کارسینوما در جوشگاه گاز خردل

صفحه 444-450

مسعود ملکی؛ ناصر طیبی میبدی؛ زری جاویدی؛ یلدا ناهیدی


گزارش یک مورد پارگی قلب به دنبال سکته حاد قلبی

صفحه 456-459

محمد عباسی تشنیزی؛ قاسم سلطانی؛ رامین خامنه باقری