گزارش یک مورد مرکل سل کارسینوما در جوشگاه گاز خردل

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار بیماری های پوست

2 استادیار پاتولوژی

3 استاد بیماریهای پوست

4 رزیدنت بیماری های پوست

چکیده

مقدمه: مرکل سل کارسینوما یک کارسینوم اولیه نوروآندوکرین نادر پوستی می باشد که در افراد مسن در مناطق در معرض آفتاب به خصوص سر و گردن دیده می شود. تماس بیش از حد با اشعه ماورای بنفش ممکن است در اتیولوژی آن نقش داشته باشد. تماس با گاز خردل می تواند باعث ایجاد واکنش های پوستی و افزایش نئو پلاسم های پوستی و احتمالا مرکل سل کارسینوما شود. هدف از این مطالعه گزارش موردی از مرکل سل کارسینوما در یک مجروج شیمیایی و بررسی مقالات تاکنون منتشر شده درباره این بیماری می باشد.

 

معرفی بیمار: بیمار آقای م .ن 60 ساله با سابقه مواجهه با گازهای شیمیایی خردل در جنگ تحمیلی ایران و عراق و ایجاد توده ندولر خونریزی دهنده با سابقه سه ماهه در پوست سر می باشد که در بررسی هیستولوژی و رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی ضایعه تشخیص مرکل سل کارسینوما داده شد.

 
نتیجه گیری: این اولین مورد مرکل سل کارسینوما گزارش شده در ایران در زمینه مواجهه با گاز شیمیایی خردل می باشد و ممکن است گاز خردل یک عامل اتیولو‍ژیک برای این تومور باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Markel ‍Cell Carcinoma on Mustard Gas Scar:a Case Report

نویسندگان [English]

  • M Maleki 1
  • N Tayebi Meibodi 2
  • Z javidi 3
  • Y Nahidi 4
چکیده [English]

I

 
ntroduction: Merkel cell carcinoma(MCC) is a rare primary neuroendocrine carcinoma of the skin in elderly individuals, on sun exposed areas of the body, with the head and neck being the most common sites. Excessive ultraviolet exposure may play an etiologic role in the development of it. Exposure to mustard gas can cause skin reactions and increase risk of skin neoplasms and probably MCC. The Aim of this study was to report this interesting case and review the published literature on MCC.
Case report: In this article a 60 year old man with a history of exposure to chemical warfare sulphur Mustard gas in Iraq-Iran conflict and development of a hemorrhagic nodular mass with a duration of 3 months on his scalp, that based on histology, immunohistochemical staining and was diagnosed as MCC is presented.
Conclusion: This was the first reported case of merkel cell carcinoma in Iran exposed to sulphur Mustard gas. Sulphur Mustard gas can be an etiologic factor for this tumour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Merkel cell carcinoma (MCC)
  • Mustard Gas
  • Warfare