گزارش یک مورد بیماری گرانولوماتوز مزمن در سن 23سالگی با تشخیص و درمان مکرر بیماری سل

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 فوق تخصص غدد ومتابولیسم

2 دکترای علوم آزمایشگاهی

چکیده

مقدمه: بیماری گرانولوماتوز مزمن ازگروه بیماریهای نقص ایمنی ارثی غیر اختصاصی و نادر است که اغلب با عفونتهای مکرر با ارگانیسم های کاتالاز مثبت تظاهر می یابد .سلولهای نوتروفیل و دیگر سلولهای بیگانه خوار این بیماران دچار اختلال در حذف و کشتن میکروبهای فاگوسیته شده هستند. هدف این مقاله گزارش بیماری گرانولوماتوز مزمن در یک بیمار با درمان مکرر بیماری بوده است.
معرفی بیمار: مردی 23 ساله با عفونتهای مکرر ریوی و لنفادنیت های مکرر مراجعه کرده است. این بیمارسه نوبت با تشخیص احتمالی توبرکلوز تحت درمان با داروهای ضد سل قرار گرفته است تا در نهایت تشخیص این بیماری گرانولوماتوز مزمن مشخص می شود.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت در نظر گیری نقایص ایمنی (سلولی یاهومورال) در عفونتهای مکرر می توان با تشخیص به موقع از درمانهای نابجا پرهیز کرد و با درمان پیشگیری کننده از شدت بیماری کم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

chronic granulomatous disease in a 23-year –old man with misdiagnosis of tuberculosis

نویسندگان [English]

  • SH Bonakdaran 1
  • M Ghareh baghi 2
چکیده [English]

I

ntroduction: Chronic granulomatous disease (CGD) is a rare immunodeficiency disorder characterized by recurrent infections with catalase positive bacteria. The cause is some defect in bactericidal activity of neutrophils and fungal organisms.
Case Report: In this study a 23 years old man with history of recurrent pulmonary and lymph node infection has presented. He was misdiagnosed for TB three times and received anti- TB treatment. Finally the Chronic Granulomatous was confirmed. Conclusion: This case study demonstrated that CGD should be considered in adults with unexplained recurrent infections to prevent wrong treatment due to misdiagnosis and to reduce the disease severity by prophylactic treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • granulomatous disease (CGD)
  • Immunodeficiency
  • Recurrent infection