گزارش یک مورد کیست هیداتید آلوئولار

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار انگل شناسی

2 استاد پاتولوژی

3 متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی

4 متخصص جراحی عمومی

5 ستاد انگل شناسی،

6 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی

چکیده

مقدمه: کیست هیداتید آلوئولار به وسیله مرحله لاروی اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس در میزبانهای واسط ایجاد میشود که اغلب کبد و ریه انسان را گرفتارمی
کند.کیست هیداتید آلوئولار کشنده ترین بیماری کرمی است که در حال حاضر تنها راه درمان آن جراحی رادیکال می باشد . هدف از این مطالعه گزارش یـک مـورد
کیست هیداتید آلوئولار در استان خراسان رضوی بوده است.
گزارش مورد: بیمار مرد 62 ساله ای است که از روستاهای اطراف قوچان با سابقه دل درد در ناحیه چپ و فوقانی شکم به جراح مراجعه نمود. در سی تی اسـکن
دو کیست در لوب راست کبد و یک کیست سپتال در طحال تشخیص داده شد . بیمار مورد عمل جراحی قرار گرفت و کیست های کبدی تخلیه و اسـپلنکتومی انجـام
شد. تشخیص با آزمایشات آسیب شناسی و بررسی هیستولوژیک انجام گرفت. در بررسی ماکروسکوپی، طحال حجیم و کیستیک بـا نمـای مـولتی لوکـولار و حـدود
نامنظم و انفیلتراتیو حاوی ماده نکروتیک ژلاتینی قهوه ای رنگ بود. در بررسی میکروسکوپی لایه کوتیکولار نازک و لاملرو فراگمانته ولی لایه ژرمیناتیو نامشخص و
اسکولکس مشاهده نشد بیمار با حال عمومی خوب با درمان دارویی آلبندازول پس از یک هفته از بیمارستان مرخص شد.
نتیجه گیری: وجود بیماری در این استان نشان می دهد که در این منطقه سیکل زندگی انگلی اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس برقرار اسـت و احتمـال آلـودگی
انسان به طور اتفاقی وجود دارد و لذا پزشکان باید این بیماری را در تشخیص های افتراقی بدخیمی های کبد وطحال در نظر داشته باشند و مسئولان بهداشتی این مـسئله
را جدا مورد توجه قرار دهند تا در مورد کنترل و پیشگیری آلودگیهای احتمالی برنامه ریزی و پیگیری لازم انجام گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of Alveolar Echinococcosis

نویسندگان [English]

  • F Berenji 1
  • S Mirsadraei 2
  • L Asadi 3
  • A. Marofi 4
  • A Fata 5
  • M Shahi 6
چکیده [English]

I

ntroduction: Echinococcus multilocularis is the cause of alveolar hydatic cysts in intermediate host, found in the liver and lungs. Alveolar hydatid diseas is the most lethal of helminthic diseases, with radical surgery still being the only curative therapy. The aim of this study was to report a splenic alveolar hydatic cyst.
Case Report: The patient was a 62 years old man, from a rural region of Ghochan, Khorasan Province, Iran, who was referred to surgeon, complaining left upper quadran abdominal pain. In CT scan 2 cysts were seen in the right lobe of liver and a septal cyst in spleen. After operation, evacuating and unroofing of the liver cysts, splenectomy was performed.
Diagnosis was based on pathologic and histologic examinations. In macroscopic examination spleen was massive and cystic, composed of multiple irregular cysts with infiltrative appearance.
The inner part of cysts contained brown necrotic and gelatinous material, at microscopic examination there was a thin acellular laminated layer but the germinal layer and protoscolex were not seen. After a week the patient recovered and left the hospital with good general condition.
Conclusion: In conclusion, the presence of this case showed that life cycle of echinococcus multilocularis can be completed in this province. Medical managers and practitioners must notice this disease as a differential diagnosis for malignant of liver and spleen, as well as for prevention and control of the disease itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alveolar hydatic cyst
  • Echinococcus multilucularis
  • Microscopy