دوره و شماره: دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 249-357 
عوارض و طول مدت باز بودن شانتهای پورتوسیستمیک در بیماران مزمن کبدی

صفحه 253-258

محمد هادی سعید مدقق؛ غلامحسین کاظم زاده؛ حسن راوری؛ حبیب الله اسماعیلی؛ محمود فرهودی؛ مهسا فدوی اسلام


شیوع عوامل خطر ساز قلبی- عروقی در مردان با ویژگی دور کمر و تری گلیسرید بالا

صفحه 259-268

مرضیه سعیدی؛ افشان اخوان طبیب؛ محمدحسین جوکار؛ آزیتا یزدانی


بررسی عوارض جانبی خونی، کبدی و کلیوی مگلومین آنتی موان داخل عضلانی

صفحه 371-378

مسعود ملکی؛ زری جاویدی؛ احمدرضا طاهری؛ محمد ابراهیمی راد؛ مسعود راستی


مکانیزمهای تاثیر سم بوتولینم بر کاهش اسپاستی سیتی در بیماران همی پلژیک

صفحه 301-308

مانیا شیخ؛ حسین اصغر حسینی؛ رویا ابوالفضلی؛ نورالدین نخستین انصاری


مقایسة اثرات درمانی پماد نیتروگلیسیرین و اسفنکتروتومی در مبتلایان به شقاق مزمن ایدیوپاتیک مقعد

صفحه 309-314

لیلی مهاجر زاده؛ محمد قائمی؛ علی جنگجو؛ سید محمد معتمد الشریعتی؛ حبیب ا... اسماعیلی


گزارش دو مورد مسمومیت کبدی ناشی ازکتوکونازول

صفحه 111-111

فریده مرادی مقدم؛ علی مختاری فر؛ حسن سعادت نیا


گزارش مورد

گزارش یک مورد تومور کیسه زرده اولیه در حفره چشم

صفحه 349-353

بهرام معمار؛ امیر آل داود؛ سکینه عموئیان؛ ناصر طیبی میبدی؛ مهدی فرزادنیا؛ میترا احدی؛ علی اکبر صابرمقدم؛ فرزانه فرهادی


گزارش یک مورد کیست هیداتید آلوئولار

صفحه 354-357

فریبا برنجی؛ سعادت میرصدرائی؛ لادن اسعدی؛ آتوسا معروفی؛ عبدالمجید فتی؛ مریم شاهی