نویسنده = حمید نجات
اثربخشی معنی‌درمانی بر قند‌خون، شادکامی و اضطراب مرگ سالمندان مبتلا به دیابت نوع ۲

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

مریم سرمدی؛ مجید صفاری نیا؛ طاهر تیزدست؛ حمید نجات


مقایسه اثر بخشی مدل درمانی پاسخ محور و مدل درمانی – آموزشی با تاکید بر یکپارچگی حسی برنشانگان بالینی دانش آموزان با اختلال طیف اوتیسم

دوره 61، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1036-1049

امیر نیکو خلق؛ محمدرضا صفاریان طوسی؛ حمید نجات؛ احمد زنده دل