نویسنده = ������������ ������
اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر خودتنظیمی هیجانی کودکان با اختلال اضطراب

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

فاطمه السادات میرحسینی؛ حسن اسدزاده؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ کامران شیوندی چلیچه


مقایسه اثربخشی ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر قندخون و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع دو

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399

فاطمه رضائی کوخدان؛ فریبرز درتاج؛ فاطمه قائمی؛ محمد حاتمی؛ علی دلاور