نویسنده = محمد نریمانی
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی به مادران بر کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400

مرجان آل بهبهانی؛ مولود کیخسروانی؛ ناصر امینی؛ محمد نریمانی؛ بهنام الدین جامعی


2. مقایسه عملکرد خانواده و همجوشی فکر- عمل در مبتلایان به اختلال وسواسی جبری، دوقطبی و افراد عادی

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400

بهزاد ماله میر؛ نیلوفر میکائیلی؛ محمد نریمانی