نویسنده = شهرام وزیری
اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر استرس ناباروری و همجوشی شناختی زنان نابارور

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

;کیمیا کارگر؛ شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی؛ مریم نصری؛ فاظمه شهابی زاده


مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی – عاطفی - رفتاری بر افسردگی و اضطراب بیماران فشارخون بالا

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 276-287

مینو میری؛ شهرام وزیری؛ قاسم آهی؛ فاطمه شهابی زاده؛ علیرضا محمودی راد