نویسنده = ������������ ��������
بررسی ضخامت اینتیمای کاروتید مشترک بیماران مبتلا به پسوریازیس و مقایسه با گروه شاهد

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400

وحید سپهر؛ مهشید امامی پور؛ زهرا شریفی؛ سید محمد موسوی؛ فرود رجب زاده؛ نازگل بهگام؛ الناز وفادار مرادی


بررسی همراهی عفونت هپاتیت سی (C) و بیماری لیکن پلان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400

وحید سپهر؛ نیوشا مختاری؛ زهرا شریفی؛ سید محمد موسوی؛ الهام صفری؛ الهه صفری؛ الناز وفادار مرادی