نویسنده = بی بی مرجان رضوی
نگاهی دیگر به داروهای بی حس کننده موضعی: مروری بر خاصیت ضد میکروبی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 468-492

رضا کازاری؛ بی بی مرجان رضوی؛ زینب امیری طهرانی زاده؛ بی بی صدیقه فضلی بزاز


اثر سلنیوم برتیروتروپین TSH و سطح آنتی پراکسیداز آنتی بادیanti TPO Ab در بیماران هیپوتیروئیدی اتو ایمیون

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 39-45

زهرا مظلوم خراسانی؛ زهره جهانی؛ بی بی مرجان رضوی؛ منور افضل اقایی