نویسنده = ���������������� ����������
تعیین میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 11-20

الهام بختیاری؛ زهرا بدیعی؛ بهاره قریب


کمبود سلنیوم در بیماران دیالیزی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 629-644

میترا ناصری؛ لیلا کاظمیان؛ الهام بختیاری