نویسنده = عباس دوستدار روزبهانی
تأثیر‎ تمرین استقامتی و مکمل پروبیوتیک در بیان ژن 9 MMP در بافت کبدی موش مبتلا به استئاتوزیس

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4361-4368

عباس دوستدار روزبهانی؛ شاهین ریاحی ملایری؛ محمد رمضان پور یوسفده؛ آرزو کلهر؛ سید محمد نصیری نیا


مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی جامع با و بدون آموزش پاسچر بر سندرم متقاطع فوقانی در دانش‌آموزان دختر

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397

هادی میری؛ حسین شاهرخی؛ عباس دوستدار روزبهانی؛ فهیمه نصیرزارع