نویسنده = غلامرضا منشئی
تاثیر آموزش دلبستگی مادر به جنین بر کاهش بی‌حوصلگی مادران نخست باردار

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3821-3831

لاله شهیدی؛ شعله امیری؛ امیرامیر قمرانی؛ غلامرضا منشئی؛ نفیسه کاشانی زاده


اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر کیفیت خواب و فاجعه‌پنداری درد در زنان مبتلا به پوکی استخوان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2670-2680

رضوان شکرانی؛ غلامرضا منشئی


اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر عزت‌نفس و همدلی کودکان پیش‌دبستانی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 589-599

الهام دهقانی؛ غلامرضا منشئی