کلیدواژه‌ها = سندرم پیش از قاعدگی
مقایسه تاثیر درمان هیجان مدار فردی و زوجی بر شدت علائم پیش از قاعدگی در زنان مبتلا به اختلالات پیش از قاعدگی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2731-2742

ندا جوادی؛ شیرین کوشکی؛ فاطمه گلشنی؛ آنیتا باغداساریانس


مقایسه اثر بخشی درمان وجودی و درمان چند وجهی لازاروس بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی (PMS)

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 600-613

زینب فرهنگی؛ ملکه مشهدی فراهانی؛ معصومه ژیان باقری


اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر شادمانی درونی و رفتار غیر‌تکانشی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 38-49

فاطمه خالقی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدری