کلیدواژه‌ها = استرس پس از سانحه
اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال استرس پس از سانحه و انعطاف‌پذیری کنشی در دختران قربانی خشونت خانگی

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3989-4000

صدیقه گله گیریان؛ عزات دیره؛ امیر قمرانی؛ علی پولادی ریشهری


اثربخشی درمان شناختی– رفتاری بر افسردگی و اضطراب جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3841-3852

محدثه درویشی؛ اقبال زارعی؛ کبری حاج علیزاده


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس پس از سانحه زنان آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی همسر

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 201-210

هادی غلامرضایی؛ مصطفی تشویقی؛ مرضیه چاقوساز؛ زهرا پورمند؛ هدیه وزیری‌تبار