کلیدواژه‌ها = بیماری روانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی قرآنی روایی نقش ایمان در سلامت روان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

عظیمه سادات سجادی ابرقوئی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ اعظم اعتمادی فرد


2. بررسی معیارها و اصول بهداشت روان و تأثیرآن در سیک زندگی سالم

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 378-385

مجتبی محسنی؛ جلال ایرانمنش؛ عبدالرضا محمدحسین‌زاده