کلیدواژه‌ها = پروبیوتیک
کاربرد پروتئومیکس در باکتری‌شناسی پزشکی با تأکید بر آنالیز پروتئومی پست بیوتیک ها

دوره 67، شماره 3، مرداد و شهریور 1403

مهدی اصغری عظمی؛ مسعود لاهوتی؛ نیلوفر فلاحی آلیله؛ سینا مهدوی؛ مسعود اصغری عظمی؛ جواد نژادی؛ امین عباسی؛ محمد اصغرزاده


تأثیر‎ تمرین استقامتی و مکمل پروبیوتیک در بیان ژن 9 MMP در بافت کبدی موش مبتلا به استئاتوزیس

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4361-4368

عباس دوستدار روزبهانی؛ شاهین ریاحی ملایری؛ محمد رمضان پور یوسفده؛ آرزو کلهر؛ سید محمد نصیری نیا