کلیدواژه‌ها = سلاح شیمیایی
بررسی علائم اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان شیمیایی در مقایسه با جانبازان مذکر غیرشیمیایی

دوره 56، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 361-368

سید جعفر محقق مطلق؛ سعید ممتازی؛ سید نورالدین موسوی نسب؛ عطیه عرب؛ الهام صبوری؛ امین صبوری


گزارش یک مورد مرکل سل کارسینوما در جوشگاه گاز خردل

دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 444-450

مسعود ملکی؛ ناصر طیبی میبدی؛ زری جاویدی؛ یلدا ناهیدی