بررسی حداقل و حداکثر سن بلوغ ازنظرفقهای امامیه-حنفی و علم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی،گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان 'ایران

2 استادیارفقه ‌و مبانی حقوق اسلامی ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد ، ایران

3 استاد تمام(پرفسور) فقه ومبانی حقوق اسلامی، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه دولتی سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، ایران

چکیده

پدیده بلوغ در فقه نقش مهمی را ایفا می کند،زیرا مبدأ شروع تکالیف عبادی و تعهدات حقوقی می باشد مسأله سن بلوغ ،از مباحث جنجال انگیز در فقه می باشد. یکی از مهمترین مراحل رشد طبیعی انسان بلوغ است که خداوند متعال مقارن با آن برای انسانها تکالیفی را معین فرموده است و نظر به اهمیت آن، نشانه های طبیعی و شرعی برای بلوغ بیان شده است. فقهای شیعه و سنی سالهاست  این مسئله را بررسی می کنند و به این نتیجه رسیدهاند که علائم و نشانههای بلوغ در دختران و پسران متفاوت است. البته برخی از آن نشانه ها میان دختران و پسران مشترک است ولی عادت ماهیانه و حمل از نشانه های اختصاصی بلوغ دختران محسوب می شود. علامت بلوغ سنی میان دختران و پسران محل اختلاف آراء فقها است. منشأ اختلاف این اقوال در مذاهب مختلف فقهی، اختلاف روایات و نصوصی است که از پیشوایان مذاهب به ما رسیده است. ما در این مقاله به  بررسی فقهی وپزشکی  بلوغ خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the minimum and maximum age of puberty from Imami-Hanafi and medical sciences

نویسندگان [English]

  • Mehrali Rakhshanifar 1
  • Gholamhasan Delavar 2
  • Amirhamzeh Salarzayi 3
1 PhD student in Islamic law and jurisprudence, Islamic jurisprudence and law department of Zahedan branch, Islamic Azad University of Zahedan, Iran
2 Assistant Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Professor of Islamic jurisprudence and law, Islamic jurisprudence and law department, Sistan and Baluchestan State University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The phenomenon of maturity in jurisprudence plays an important role, because it is the source of the beginning of religious duties and legal obligations. The issue of puberty is one of the controversial issues in jurisprudence. One of the most important stages of human natural development is puberty, with which God Almighty has assigned duties to human beings, and due to its importance, natural and religious signs for puberty have been expressed. Shiite and Sunni jurists have been studying this issue for many years and have come to the conclusion that the signs and symptoms of puberty are different in girls and boys. Of course, some of those symptoms are common between girls and boys, but menstruation and pregnancy are specific signs of puberty in girls. The age of puberty between girls and boys is a point of contention for jurists. The source of the differences between these sayings in different jurisprudential religions is the differences between the narrations and the texts that have reached us from the leaders of the religions. In this article, we will examine the jurisprudence and medicine of puberty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • puberty
  • age
  • growth