نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپاندیسیت حاد بررسی سی تی اسکن در بیماران مشکوک به آپاندیست حاد با نتایج سونوگرافی منفی یا مبهم [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 466-472]
 • آپلین تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپلین-12، نسفاتین-1 و ضربان قلب استراحتی در زنان مسن مبتلا به پر‌فشاری [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 330-337]
 • آپنه تنفسی حین خواب بررسی ارتباط بین خرخر و ریسک درگیری عروق کرونر در شهر قم [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 144-150]
 • آدیپوکین آدیپوکینازها : رزیستین و بیماریهای روماتیسمی [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 473-480]
 • آرتریت بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک 100بیمار مبتلا به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدی [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 270-275]
 • آلبومینوری، دیابت نوع دو، ) ADMAT (Aysmetric Dimethylarginine بررسی سطح ADMA و CRP در بیماران دیابتی با و بدون آلبومینوری [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 230-236]
 • آنتی بادی ضدویروس هپاتیت جی بررسی شیوع مارکرهای سرولوژیک هپاتیت جی در بیماران همودیالیزی و هموفیلی مشهد [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 151-155]
 • آنتی‌بیوتیک مقایسه تاثیر نالیدیکسیک اسید و تریمتوپریم-سولفامتوکسازول در پیشگیری از عود عفونت ادراری در کودکان [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 175-184]
 • آنتروپونوتیک تاثیر عوامل اقلیمی آب و هوایی بر روند بیماری سالک در مشهد طی دو دهه گذشته (1392-1371) [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 516-522]
 • آندوسکوپی مری کودکان ارزش تشخیصی مطالعه بلع باریم مری و شکل اصلاح شده آن و مقایسه با نتایج آندوسکوپی تنگی های مری در کودکان [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 276-282]
 • آندوکاردیت عفونی بررسی ارگانیسمهای عامل آندوکاردیت عفونی در کودکان طی ده سال [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 523-530]
 • آنزیم کبدی تاثیرات درجات مختلف کبد چرب غیر الکلی همراه با افزایش سطح آنزیمهای کبدی (AST/ALT) برروی همودینامیک ورید پورت [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 185-190]
 • آنژیوپلاستی بررسی نتایج اولیه و طولانی مدت آنژیوپلاستی ضایعات انسداد کامل و مزمن شرائین کرونر [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 112-116]

ا

 • ابزار غربالگری سوءتغذیه جهانی (MUST) ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به کلینیک سرپایی سرطان شناسی پرتودرمانی در مشهد [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 49-55]
 • اپتیکال کوهرنس توموگرافی تاثیر فوتوکوآگولاسیون پان رتینال بر لایه ی فیبرهای عصبی شبکیه در بیماران مبتلا به دیابت [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 69-73]
 • اپیدمیولوژی تاثیر عوامل اقلیمی آب و هوایی بر روند بیماری سالک در مشهد طی دو دهه گذشته (1392-1371) [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 516-522]
 • اپیدمیولوژی بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند بروز بیماری تب مالت در استان خراسان رضوی [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 531-538]
 • اختلال خفیف شناختی بررسی ارتباط الگوهای غذایی با اختلال خفیف شناختی در زنان سالمند بازنشسته شهر تهران [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 590-602]
 • اختلال‌ طیف اوتیسم کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 32-41]
 • اریتم ندوزوم بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک 100بیمار مبتلا به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدی [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 270-275]
 • استافیلوکوک طلایی بررسی ارگانیسمهای عامل آندوکاردیت عفونی در کودکان طی ده سال [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 523-530]
 • استامینوفن تاثیر شیاف دیکلوفناک در بروز پانکراتیت و خونریزی بعد از ERCP در بیماران مبتلا به سنگ مجاری صفراوی [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 505-515]
 • استئوآرتریت زانو پلاسمای غنی از پلاکت ((Platlete- Rich plasma ، روشی جدید در درمان استئوآرتریت زانو [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 74-79]
 • اسیدفولیک نقش مصرف فولات بر سطح سرمی هموسیستئین و ویتامین B12 در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 237-242]
 • اسکلردرمی مقایسه ی نتایج تست ارزیابی عملکرد ریه و سی تی اسکن ریه در بیماران اسکلردرمی [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 65-68]
 • اسمیر خلط ارزیابی عوامل مرتبط بر منفی شدن اسمیر خلط بیماران سل ریوی در پایان ماه دوم درمان [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 547-554]
 • اسینتوباکتربومانی تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU) [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 376-380]
 • اشعه آفتاب مقایسه تأثیر آموزش به دو روش کتابچه و کلیپ کارتونی بر رفتارهای پیشگیری از اثرات زیان‌بار اشعه آفتاب در دانش آموزان پسر شهر زاهدان [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 397-402]
 • اضافه وزن بررسی اثر مکمل پیکولینات کروم بر وزن، نمایه توده بدن و دورکمر افراد دچار اضافه وزن و چاق [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 117-122]
 • اضطراب بررسی ویژگی های روان‌شناختی در زنان با زایمان طبیعی، عمل سزارین انتخابی و اورژانس [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 611-619]
 • اطفال بررسی فصلی بودن عفونت سل اولیه اطفال زیر 4 سال در بیماران مراکز بهداشت مشهد [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 453-458]
 • اعتماد به نفس بررسی ویژگی های روان‌شناختی در زنان با زایمان طبیعی، عمل سزارین انتخابی و اورژانس [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 611-619]
 • افسردگی بررسی تأثیر سرترالین برCRP بیماران مبتلا به افسردگی تحت همودیالیز مزمن [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 481-488]
 • افسردگی بررسی ویژگی های روان‌شناختی در زنان با زایمان طبیعی، عمل سزارین انتخابی و اورژانس [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 611-619]
 • التهاب بررسی نقطه برش و قدرت نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص روند التهابی مزمن در بیماران [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 289-294]
 • التهاب بررسی تأثیر سرترالین برCRP بیماران مبتلا به افسردگی تحت همودیالیز مزمن [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 481-488]
 • ال-کارنیتین تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل ال-کارنیتین بر نیمرخ لیپیدی سرم و قند خون در مردان دیابتی [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 316-321]
 • ایمی پنم تأثیرمدیریت مصرف وانکو مایسین و کارباپنم ها بر مصرف آنتی بیوتیک در PICU بیمارستان دکتر شیخ [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 263-269]
 • ایمنی در کار بررسی عوامل و خطرات موجود در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 302-309]
 • اینترفرون بتا هپاتیت اتوایمیون بدنبال مصرف اینترفرون بتا در یک بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروز [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 225-229]
 • اینترلوکین10 مدل رگرسیونی برای پیش بینی افزایش سطح سرمی اینترکولین 6 و 10 در بیماران نارسایی انتهایی کلیه تحت همودیالیز مزمن [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 555-563]
 • اینترلوکین 6 مدل رگرسیونی برای پیش بینی افزایش سطح سرمی اینترکولین 6 و 10 در بیماران نارسایی انتهایی کلیه تحت همودیالیز مزمن [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 555-563]
 • اندکس اریتروپویتین ارتباط بین سطح 25هیدروکسی ویتامین D و سطوح سرمی هموگلوبین واندکس اریتروپویتین در بیماران دیالیز خونی [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 162-166]
 • انرژی بررسی دریافت تغذیه ای بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بزرگسالان بیمارستان قائم [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 217-224]
 • ائوزینوفیلیک گرانولوماتوزیس با پلی آنژئیت؛ اولسر کولون بروز ائوزینوفیلیک گرانولوماتوزیس با پلی آنژئیت با اولسراسیون کولون و سیر پیشرونده با درگیری مولتی ارگان [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 411-416]

ب

 • باتری دیسکی بررسی علایم کلینیکی و عوارض بلع باطری دیسکی در کودکان [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 417-424]
 • بخش اورژانس بررسی عوامل و خطرات موجود در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 302-309]
 • بخش مراقبت های ویژه تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU) [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 376-380]
 • بروسلوز بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند بروز بیماری تب مالت در استان خراسان رضوی [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 531-538]
 • بی کربنات مدل رگرسیونی برای پیش بینی افزایش سطح سرمی اینترکولین 6 و 10 در بیماران نارسایی انتهایی کلیه تحت همودیالیز مزمن [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 555-563]
 • بلع بررسی علایم کلینیکی و عوارض بلع باطری دیسکی در کودکان [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 417-424]
 • بلع باریم اصلاح شده ارزش تشخیصی مطالعه بلع باریم مری و شکل اصلاح شده آن و مقایسه با نتایج آندوسکوپی تنگی های مری در کودکان [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 276-282]
 • بلع باریم مری ارزش تشخیصی مطالعه بلع باریم مری و شکل اصلاح شده آن و مقایسه با نتایج آندوسکوپی تنگی های مری در کودکان [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 276-282]
 • بیمارستان ارزیابی وضعیت بار کاری ذهنی و ارتباط آن با جراحات ناشی از نیدل استیک در بین کادر پرستارن بیمارستان الزهرا(س)اصفهان [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 70-577]
 • بیماری عروق کرونر قلب بررسی ارتباط بین خرخر و ریسک درگیری عروق کرونر در شهر قم [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 144-150]
 • بیماری کبد چرب غیر الکلی تاثیرات درجات مختلف کبد چرب غیر الکلی همراه با افزایش سطح آنزیمهای کبدی (AST/ALT) برروی همودینامیک ورید پورت [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 185-190]
 • بیماری کرون مقایسه یافته های تصویر برداری در بیماران کرون و سل روده ای و پریتونال جهت اقتراق آنها افتراق یافته های سی تی توبرکلوز از کرون [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 338-345]
 • بیماری مادرزادی قلبی بررسی ارگانیسمهای عامل آندوکاردیت عفونی در کودکان طی ده سال [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 523-530]
 • بیماریهای التهابی آدیپوکینازها : رزیستین و بیماریهای روماتیسمی [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 473-480]
 • بیماریهای التهابی روده بررسی رابطه پلی مورفیسم ژنی کالپروتکتین و بیماریهای التهابی روده [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 13-20]
 • بیماریهای روماتیسمی آدیپوکینازها : رزیستین و بیماریهای روماتیسمی [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 473-480]
 • بیماری‌های عفونی بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند بروز بیماری تب مالت در استان خراسان رضوی [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 531-538]
 • بهداشت دست ارزیابی خاصیت ضدباکتریایی محلول بهداشت دست "درموسپت" [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 21-25]

پ

 • پانکراتیت تاثیر شیاف دیکلوفناک در بروز پانکراتیت و خونریزی بعد از ERCP در بیماران مبتلا به سنگ مجاری صفراوی [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 505-515]
 • پرستاران ارزیابی وضعیت بار کاری ذهنی و ارتباط آن با جراحات ناشی از نیدل استیک در بین کادر پرستارن بیمارستان الزهرا(س)اصفهان [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 70-577]
 • پرسنل درمانی مقایسه فراوانی واریس ورید های اندام تحتانی وعوامل شغلی مرتبط با آن در کارکنان درمانی و اداری [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 539-546]
 • پرفشارخونی تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپلین-12، نسفاتین-1 و ضربان قلب استراحتی در زنان مسن مبتلا به پر‌فشاری [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 330-337]
 • پرفشاری خون بررسی شیوع فشار خون بالا در جوانان و تعیین عوامل خطر مرتبط آن در شهر مشهد [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 252-257]
 • پروتئین بررسی دریافت تغذیه ای بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بزرگسالان بیمارستان قائم [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 217-224]
 • پروفیلاکسی مقایسه تاثیر نالیدیکسیک اسید و تریمتوپریم-سولفامتوکسازول در پیشگیری از عود عفونت ادراری در کودکان [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 175-184]
 • پی سی ار شناسایی مولکولی نوموسیستیس جیرویسی در بین بیماران دیابتی مبتلا به اختلال تنفسی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 93-1392 [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 204-210]
 • پلاسما غنی از پلاکت پلاسمای غنی از پلاکت ((Platlete- Rich plasma ، روشی جدید در درمان استئوآرتریت زانو [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 74-79]
 • پلاکت بررسی نقطه برش و قدرت نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص روند التهابی مزمن در بیماران [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 289-294]
 • پلاکت ها (PCT) پاسخ شاخص های پلاکتی به یک جلسه فعالیت شبیه سازی شده فوتبال در بازیکنان حرفه ای [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 243-251]
 • پلی مورفیسم ژنتیکی بررسی رابطه پلی مورفیسم ژنی کالپروتکتین و بیماریهای التهابی روده [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 13-20]
 • پهنای توزیع پلاکتی(PDW) % پاسخ شاخص های پلاکتی به یک جلسه فعالیت شبیه سازی شده فوتبال در بازیکنان حرفه ای [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 243-251]
 • پیوند کلیه بررسی ارزش تشخیصی قند خون ناشتا وآزمون تحمل گلوکزدرروز پنجم بعد از پیوند کلیه در پیش بینی بروز دیابت [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 498-504]

ت

 • تب بررسی شیوع عفونت سیستم ادراری در کودکان مبتلا به تب و تشنج [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 106-111]
 • تب مالت بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند بروز بیماری تب مالت در استان خراسان رضوی [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 531-538]
 • تخم توکسوکارا بررسی سرولوژیک توکسوکاریازیس در بیماران هایپرائوزینوفیلی مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 26-31]
 • ترس از افتادن رابطه ترس از افتادن با فعالیت فیزیکی در سالمندان [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 446-452]
 • تری‌متوپریم–سولفامتوکسازول مقایسه تاثیر نالیدیکسیک اسید و تریمتوپریم-سولفامتوکسازول در پیشگیری از عود عفونت ادراری در کودکان [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 175-184]
 • تست ارزیابی عملکرد ریه مقایسه ی نتایج تست ارزیابی عملکرد ریه و سی تی اسکن ریه در بیماران اسکلردرمی [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 65-68]
 • تست تحمل گلوکز بررسی ارزش تشخیصی قند خون ناشتا وآزمون تحمل گلوکزدرروز پنجم بعد از پیوند کلیه در پیش بینی بروز دیابت [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 498-504]
 • تست مانتو بررسی وضعیت تست مانتو (PPD) در دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی مشهد [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 441-445]
 • تست هاج تغییر یافته فراوانی کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده کارباپنماز KPCدرنمونه های بالینی مشهد [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 322-329]
 • تست ورزش بررسی ارتباط بین کم خونی و VO2 max در بیماران تحت همو دیالیز در انتظار پیوند کلیه [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 191-196]
 • تشنج بررسی شیوع عفونت سیستم ادراری در کودکان مبتلا به تب و تشنج [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 106-111]
 • تصویربرداری رادیولوژیک مقایسه یافته های تصویر برداری در بیماران کرون و سل روده ای و پریتونال جهت اقتراق آنها افتراق یافته های سی تی توبرکلوز از کرون [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 338-345]
 • تظاهرات خارج روده ای بررسی رابطه پلی مورفیسم ژنی کالپروتکتین و بیماریهای التهابی روده [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 13-20]
 • تعادل پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت بررسی ارتباط بین تعادل پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت بامیکروآلبومینوری در بیماران دیابتی [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 564-569]
 • تعداد پلاکت ها (PLT) پاسخ شاخص های پلاکتی به یک جلسه فعالیت شبیه سازی شده فوتبال در بازیکنان حرفه ای [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 243-251]
 • تمرینات مقاومتی تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپلین-12، نسفاتین-1 و ضربان قلب استراحتی در زنان مسن مبتلا به پر‌فشاری [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 330-337]
 • تمرینات مقاومتی تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر مورفولوژی تخمدان، کنترل گلیسمیک و ترکیب بدنی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 381-389]
 • تمرین ترکیبی تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسال [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 129-136]
 • تمرین در آب تأثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 403-410]
 • تمرین هوازی تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل ال-کارنیتین بر نیمرخ لیپیدی سرم و قند خون در مردان دیابتی [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 316-321]
 • تمرین هوازی اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز با دوزهای متوسط و بالا بر ترکیب بدن و نیم رخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 359-369]
 • تمرین هوازی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و آمادگی قلبی تنفسی زنان میانسال غیرفعال [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 489-497]
 • تنگی های مری ارزش تشخیصی مطالعه بلع باریم مری و شکل اصلاح شده آن و مقایسه با نتایج آندوسکوپی تنگی های مری در کودکان [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 276-282]
 • توانمندیهای تحولی کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 32-41]
 • تومور قلبی گزارش یک مورد بسیار نادر فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت در بیمار مبتلا به انژین صدری پایدار [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 346-350]

ج

 • جراحات ناشی از نیدل استیک ارزیابی وضعیت بار کاری ذهنی و ارتباط آن با جراحات ناشی از نیدل استیک در بین کادر پرستارن بیمارستان الزهرا(س)اصفهان [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 70-577]
 • جوانان بررسی شیوع فشار خون بالا در جوانان و تعیین عوامل خطر مرتبط آن در شهر مشهد [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 252-257]

چ

 • چای سبز اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز با دوزهای متوسط و بالا بر ترکیب بدن و نیم رخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 359-369]
 • چاقی بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی و رابطه آن با وجود سندروم متابولیک در شهر مشهد [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 88-95]
 • چاقی بررسی اثر مکمل پیکولینات کروم بر وزن، نمایه توده بدن و دورکمر افراد دچار اضافه وزن و چاق [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 117-122]

ح

 • حافظه بررسی کارکردهای عصب روانشناختی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 459-465]
 • حداکثر برداشت اکسیژن بررسی ارتباط بین کم خونی و VO2 max در بیماران تحت همو دیالیز در انتظار پیوند کلیه [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 191-196]
 • حساسیت مقایسه ارزش تشخیصی تست هایSLR و Slump در بررسی بالینی بیماران مبتلا به فتق دیسک کمر [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 211-216]

خ

 • خرخر بررسی ارتباط بین خرخر و ریسک درگیری عروق کرونر در شهر قم [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 144-150]
 • خونریزی تاثیر شیاف دیکلوفناک در بروز پانکراتیت و خونریزی بعد از ERCP در بیماران مبتلا به سنگ مجاری صفراوی [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 505-515]

د

 • دیابت رابطه سطح منیزیوم و رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع دو [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 42-48]
 • دیابت بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی و رابطه آن با وجود سندروم متابولیک در شهر مشهد [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 88-95]
 • دیابت شناسایی مولکولی نوموسیستیس جیرویسی در بین بیماران دیابتی مبتلا به اختلال تنفسی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 93-1392 [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 204-210]
 • دیابت نقش مصرف فولات بر سطح سرمی هموسیستئین و ویتامین B12 در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 237-242]
 • دیابت تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل ال-کارنیتین بر نیمرخ لیپیدی سرم و قند خون در مردان دیابتی [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 316-321]
 • دیابت بررسی رابطه شاخص های تن سنجی با ابتلا به دیابت [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 390-396]
 • دیابت بررسی ارتباط بین تعادل پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت بامیکروآلبومینوری در بیماران دیابتی [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 564-569]
 • دیابت آیا رابطه ای بین سطح فاکتور بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن 1 با رتینوپاتی دیابتی و شدت آن در بیماران دیابتی نوع دو وجود دارد؟ [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 603-610]
 • دیابت تیپ II مقایسه میزان فریتین، سیستاتین C و hs-CRP خون در بیماران دیابت تیپ II بر حسب سطح آلبومین ادرار [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 351-358]
 • دیابت قندی بررسی ارزش تشخیصی قند خون ناشتا وآزمون تحمل گلوکزدرروز پنجم بعد از پیوند کلیه در پیش بینی بروز دیابت [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 498-504]
 • دیابت نوع 2 بررسی کارکردهای عصب روانشناختی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 459-465]
 • دیابت نوع دو مقایسه سطح سرمی FGF21 دربیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم وبررسی رابطه ی آن با اجزای سندروم متابولیک [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 295-301]
 • دیالیز خونی ارتباط بین سطح 25هیدروکسی ویتامین D و سطوح سرمی هموگلوبین واندکس اریتروپویتین در بیماران دیالیز خونی [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 162-166]
 • دانش آموزان مقایسه تأثیر آموزش به دو روش کتابچه و کلیپ کارتونی بر رفتارهای پیشگیری از اثرات زیان‌بار اشعه آفتاب در دانش آموزان پسر شهر زاهدان [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 397-402]
 • دانشجویان پزشکی بررسی وضعیت تست مانتو (PPD) در دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی مشهد [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 441-445]
 • دریافت ویتامین D دریافت ویتامینD، سطوح سرمی ویتامین D و خطر ابتلا به سرطان معده [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 56-64]
 • دریچه ائورت گزارش یک مورد بسیار نادر فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت در بیمار مبتلا به انژین صدری پایدار [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 346-350]
 • درد قفسه سینه گزارش یک مورد بسیار نادر فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت در بیمار مبتلا به انژین صدری پایدار [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 346-350]
 • درد کمر مقایسه ارزش تشخیصی تست هایSLR و Slump در بررسی بالینی بیماران مبتلا به فتق دیسک کمر [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 211-216]
 • درمان پلاسمای غنی از پلاکت ((Platlete- Rich plasma ، روشی جدید در درمان استئوآرتریت زانو [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 74-79]
 • دیکلوفناک تاثیر شیاف دیکلوفناک در بروز پانکراتیت و خونریزی بعد از ERCP در بیماران مبتلا به سنگ مجاری صفراوی [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 505-515]
 • دور باسن بررسی رابطه شاخص های تن سنجی با ابتلا به دیابت [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 390-396]
 • دور کمر بررسی رابطه شاخص های تن سنجی با ابتلا به دیابت [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 390-396]

ر

 • راهکارهای کنترل شناختی هیجان نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 96-105]
 • رتینوپاتی رابطه سطح منیزیوم و رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع دو [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 42-48]
 • رتینوپاتی آیا رابطه ای بین سطح فاکتور بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن 1 با رتینوپاتی دیابتی و شدت آن در بیماران دیابتی نوع دو وجود دارد؟ [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 603-610]
 • رتینوپاتی دیابتی تاثیر فوتوکوآگولاسیون پان رتینال بر لایه ی فیبرهای عصبی شبکیه در بیماران مبتلا به دیابت [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 69-73]
 • رزیستین آدیپوکینازها : رزیستین و بیماریهای روماتیسمی [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 473-480]
 • رزیستین اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و آمادگی قلبی تنفسی زنان میانسال غیرفعال [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 489-497]
 • رژیم غذایی بررسی ارتباط الگوهای غذایی با اختلال خفیف شناختی در زنان سالمند بازنشسته شهر تهران [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 590-602]
 • رفتارهای پیشگیرانه مقایسه تأثیر آموزش به دو روش کتابچه و کلیپ کارتونی بر رفتارهای پیشگیری از اثرات زیان‌بار اشعه آفتاب در دانش آموزان پسر شهر زاهدان [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 397-402]
 • روش الایزا بررسی سرولوژیک توکسوکاریازیس در بیماران هایپرائوزینوفیلی مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 26-31]

ز

 • زایمان سزارین بررسی ویژگی های روان‌شناختی در زنان با زایمان طبیعی، عمل سزارین انتخابی و اورژانس [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 611-619]
 • زخم بستر ارزیابی وضعیت تغذیه، کالری دریافتی و سطح آلبومین سرم در بیماران مبتلا به زخم بستر [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 80-87]
 • زنان تأثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 403-410]
 • زنان چاق اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز با دوزهای متوسط و بالا بر ترکیب بدن و نیم رخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 359-369]
 • زنان میانسال اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و آمادگی قلبی تنفسی زنان میانسال غیرفعال [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 489-497]

ژ

 • ژن C3 بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن C3 با تخریب وابسته به سن ماکولا در منطقه گناباد از شمال‌شرق کشور [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 156-161]

س

 • سارکوئیدوز بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک 100بیمار مبتلا به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدی [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 270-275]
 • سالمند رابطه ترس از افتادن با فعالیت فیزیکی در سالمندان [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 446-452]
 • سالمندان بررسی ارتباط الگوهای غذایی با اختلال خفیف شناختی در زنان سالمند بازنشسته شهر تهران [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 590-602]
 • سالمونلا تیفی جستجوی ناقلین بدون علامت سالمونلا تیفی با استفاده از مشخصات فنوتیپیک و مولکولی ارگانیسم [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 258-262]
 • سی تی اسکن بررسی سی تی اسکن در بیماران مشکوک به آپاندیست حاد با نتایج سونوگرافی منفی یا مبهم [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 466-472]
 • سی تی اسکن ریه مقایسه ی نتایج تست ارزیابی عملکرد ریه و سی تی اسکن ریه در بیماران اسکلردرمی [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 65-68]
 • سدیم ارتباط بین سدیم مایع دیالیز و فشار خون در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 370-375]
 • سرترالین بررسی تأثیر سرترالین برCRP بیماران مبتلا به افسردگی تحت همودیالیز مزمن [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 481-488]
 • سرطان ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به کلینیک سرپایی سرطان شناسی پرتودرمانی در مشهد [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 49-55]
 • سرطان دریافت ویتامینD، سطوح سرمی ویتامین D و خطر ابتلا به سرطان معده [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 56-64]
 • سرطان نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 96-105]
 • سرطان بررسی شیوع موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی و ریسک فاکتورهای آن در کودکان مبتلا به بدخیمی مراجعه کننده به بخش هماتولوژی و انکولوژی بیمارستان کودکان دکتر شیخ در سال 1393 [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 578-589]
 • سیستاتین C مقایسه میزان فریتین، سیستاتین C و hs-CRP خون در بیماران دیابت تیپ II بر حسب سطح آلبومین ادرار [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 351-358]
 • سطح آلبومین ادرار مقایسه میزان فریتین، سیستاتین C و hs-CRP خون در بیماران دیابت تیپ II بر حسب سطح آلبومین ادرار [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 351-358]
 • سل بررسی وضعیت تست مانتو (PPD) در دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی مشهد [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 441-445]
 • سل ارزیابی عوامل مرتبط بر منفی شدن اسمیر خلط بیماران سل ریوی در پایان ماه دوم درمان [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 547-554]
 • سل اولیه بررسی فصلی بودن عفونت سل اولیه اطفال زیر 4 سال در بیماران مراکز بهداشت مشهد [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 453-458]
 • سل ریوی بررسی فصلی بودن عفونت سل اولیه اطفال زیر 4 سال در بیماران مراکز بهداشت مشهد [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 453-458]
 • سل روده ای مقایسه یافته های تصویر برداری در بیماران کرون و سل روده ای و پریتونال جهت اقتراق آنها افتراق یافته های سی تی توبرکلوز از کرون [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 338-345]
 • سندرم تخمدان پلی کیستیک تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر مورفولوژی تخمدان، کنترل گلیسمیک و ترکیب بدنی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 381-389]
 • سندروم تخمدان پلی کیستیک رابطه ی کمبود ویتامین D با اختلالات متابولیک در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیک [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 1-6]
 • سندروم متابولیک بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی و رابطه آن با وجود سندروم متابولیک در شهر مشهد [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 88-95]
 • سندروم متابولیک مقایسه سطح سرمی FGF21 دربیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم وبررسی رابطه ی آن با اجزای سندروم متابولیک [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 295-301]
 • سوء تغذیه ارزیابی وضعیت تغذیه، کالری دریافتی و سطح آلبومین سرم در بیماران مبتلا به زخم بستر [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 80-87]
 • سوء تغذیه بررسی دریافت تغذیه ای بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بزرگسالان بیمارستان قائم [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 217-224]
 • سونوگرافی شکمی بررسی سی تی اسکن در بیماران مشکوک به آپاندیست حاد با نتایج سونوگرافی منفی یا مبهم [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 466-472]

ش

 • شاخص بار کاری NASA- TLX ارزیابی وضعیت بار کاری ذهنی و ارتباط آن با جراحات ناشی از نیدل استیک در بین کادر پرستارن بیمارستان الزهرا(س)اصفهان [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 70-577]
 • شاخص بهداشت دهان بررسی شیوع موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی و ریسک فاکتورهای آن در کودکان مبتلا به بدخیمی مراجعه کننده به بخش هماتولوژی و انکولوژی بیمارستان کودکان دکتر شیخ در سال 1393 [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 578-589]
 • شاخص مقاومت به انسولین تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسال [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 129-136]
 • شاخص های تن سنجی بررسی رابطه شاخص های تن سنجی با ابتلا به دیابت [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 390-396]
 • شدت درد تأثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 403-410]
 • شرایط تغذیه بررسی عوامل مساعد کننده مرتبط با شیردهی در نوزادان با نارسایی حاد کلیه [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 7-12]
 • شکستگی کامینوته مقایسه نتایج درمان شکستگی یک سوم میانی کلاویکول به دو روش جراحی و غیرجراحی [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 137-143]
 • شیمی درمانی بررسی شیوع موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی و ریسک فاکتورهای آن در کودکان مبتلا به بدخیمی مراجعه کننده به بخش هماتولوژی و انکولوژی بیمارستان کودکان دکتر شیخ در سال 1393 [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 578-589]
 • شناسایی مخاطرات بررسی عوامل و خطرات موجود در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 302-309]
 • شیوع بررسی شیوع فشار خون بالا در جوانان و تعیین عوامل خطر مرتبط آن در شهر مشهد [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 252-257]

ض

 • ضایعات انسدادی کامل و مزمن کرونر بررسی نتایج اولیه و طولانی مدت آنژیوپلاستی ضایعات انسداد کامل و مزمن شرائین کرونر [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 112-116]
 • ضربان قلب استراحتی تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپلین-12، نسفاتین-1 و ضربان قلب استراحتی در زنان مسن مبتلا به پر‌فشاری [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 330-337]

ع

 • عفونت ادراری بررسی شیوع عفونت سیستم ادراری در کودکان مبتلا به تب و تشنج [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 106-111]
 • عفونت دستگاه ادراری مقایسه تاثیر نالیدیکسیک اسید و تریمتوپریم-سولفامتوکسازول در پیشگیری از عود عفونت ادراری در کودکان [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 175-184]
 • عوارض بررسی علایم کلینیکی و عوارض بلع باطری دیسکی در کودکان [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 417-424]
 • عوامل خطر ارزیابی وضعیت تغذیه، کالری دریافتی و سطح آلبومین سرم در بیماران مبتلا به زخم بستر [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 80-87]
 • عوامل خطرشغلی مقایسه فراوانی واریس ورید های اندام تحتانی وعوامل شغلی مرتبط با آن در کارکنان درمانی و اداری [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 539-546]
 • عوامل خطر نوزادان بررسی عوامل مساعد کننده مرتبط با شیردهی در نوزادان با نارسایی حاد کلیه [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 7-12]

غ

 • غده بزاقی پاروتید گزارش یک مورد نادر از کارسینوم اپیتلیال میواپی تلیال غده بزاقی پاروتید با متاستاز به ریه [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 283-288]

ف

 • فاکتور بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن آیا رابطه ای بین سطح فاکتور بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن 1 با رتینوپاتی دیابتی و شدت آن در بیماران دیابتی نوع دو وجود دارد؟ [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 603-610]
 • فاکتور رشد فیبروبلاستی 21 مقایسه سطح سرمی FGF21 دربیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم وبررسی رابطه ی آن با اجزای سندروم متابولیک [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 295-301]
 • فاکتورهای محیطی تاثیر عوامل اقلیمی آب و هوایی بر روند بیماری سالک در مشهد طی دو دهه گذشته (1392-1371) [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 516-522]
 • فیبروالاستوم گزارش یک مورد بسیار نادر فیبروالاستوم پاپیلری دریچه ائورت در بیمار مبتلا به انژین صدری پایدار [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 346-350]
 • فریتین مقایسه میزان فریتین، سیستاتین C و hs-CRP خون در بیماران دیابت تیپ II بر حسب سطح آلبومین ادرار [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 351-358]
 • فشار خون ارتباط بین سدیم مایع دیالیز و فشار خون در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 370-375]
 • فصول بررسی فصلی بودن عفونت سل اولیه اطفال زیر 4 سال در بیماران مراکز بهداشت مشهد [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 453-458]
 • فعالیت عضلات مقایسه الکترومایوگرافی عضلات ساق پا در موقعیت‌های مختلف ایستادن مردان دارای کف‌پای صاف و طبیعی [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 432-441]
 • فعالیت فیزیکی رابطه ترس از افتادن با فعالیت فیزیکی در سالمندان [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 446-452]
 • فوتوکوآگولاسیون پان رتینال تاثیر فوتوکوآگولاسیون پان رتینال بر لایه ی فیبرهای عصبی شبکیه در بیماران مبتلا به دیابت [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 69-73]

ق

 • قند خون ناشتا بررسی ارزش تشخیصی قند خون ناشتا وآزمون تحمل گلوکزدرروز پنجم بعد از پیوند کلیه در پیش بینی بروز دیابت [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 498-504]

ک

 • کارباپنماز فراوانی کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده کارباپنماز KPCدرنمونه های بالینی مشهد [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 322-329]
 • کارسینوم اپیتلیال میو اپیتلیال گزارش یک مورد نادر از کارسینوم اپیتلیال میواپی تلیال غده بزاقی پاروتید با متاستاز به ریه [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 283-288]
 • کارکرد تحولی خانواده کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 32-41]
 • کارکرد عصب روانشناختی بررسی کارکردهای عصب روانشناختی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 459-465]
 • کالپروتکتین بررسی رابطه پلی مورفیسم ژنی کالپروتکتین و بیماریهای التهابی روده [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 13-20]
 • کبد چرب غیر الکلی بررسی تاثیر درمان هلیکوباکترپیلوری بر مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 425-431]
 • کتابچه مقایسه تأثیر آموزش به دو روش کتابچه و کلیپ کارتونی بر رفتارهای پیشگیری از اثرات زیان‌بار اشعه آفتاب در دانش آموزان پسر شهر زاهدان [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 397-402]
 • کرومیوم پیکولینات بررسی اثر مکمل پیکولینات کروم بر وزن، نمایه توده بدن و دورکمر افراد دچار اضافه وزن و چاق [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 117-122]
 • کف‌پای صاف مقایسه الکترومایوگرافی عضلات ساق پا در موقعیت‌های مختلف ایستادن مردان دارای کف‌پای صاف و طبیعی [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 432-441]
 • کیفیت زندگی نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 96-105]
 • کیفیت زندگی تأثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 403-410]
 • کلبسیلا پنومونیه فراوانی کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده کارباپنماز KPCدرنمونه های بالینی مشهد [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 322-329]
 • کلیپ کارتونی مقایسه تأثیر آموزش به دو روش کتابچه و کلیپ کارتونی بر رفتارهای پیشگیری از اثرات زیان‌بار اشعه آفتاب در دانش آموزان پسر شهر زاهدان [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 397-402]
 • کمبود ویتامین D رابطه ی کمبود ویتامین D با اختلالات متابولیک در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیک [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 1-6]
 • کودکان بررسی شیوع عفونت سیستم ادراری در کودکان مبتلا به تب و تشنج [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 106-111]
 • کودکان تأثیرمدیریت مصرف وانکو مایسین و کارباپنم ها بر مصرف آنتی بیوتیک در PICU بیمارستان دکتر شیخ [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 263-269]
 • کودکان بررسی علایم کلینیکی و عوارض بلع باطری دیسکی در کودکان [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 417-424]

ل

 • لارو مهاجراحشایی بررسی سرولوژیک توکسوکاریازیس در بیماران هایپرائوزینوفیلی مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 26-31]
 • لپتین تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسال [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 129-136]
 • لیشمانیوزجلدی تاثیر عوامل اقلیمی آب و هوایی بر روند بیماری سالک در مشهد طی دو دهه گذشته (1392-1371) [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 516-522]
 • لنفوسیت بررسی نقطه برش و قدرت نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص روند التهابی مزمن در بیماران [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 289-294]
 • لنفوسیت های خونی تاثیرات سیتوتوکسیک میرتازاپین بر لنفوسیت های خونی از طریق شمارش میتوتیک ایندکس، شاخص تقسیم هسته ایی و پرولیفراسیون ایندکس [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 197-203]

م

 • ماده ضدباکتری ارزیابی خاصیت ضدباکتریایی محلول بهداشت دست "درموسپت" [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 21-25]
 • ماده ضدعفونی‌کننده دست ارزیابی خاصیت ضدباکتریایی محلول بهداشت دست "درموسپت" [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 21-25]
 • مایع دیالیز ارتباط بین سدیم مایع دیالیز و فشار خون در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 370-375]
 • مال یونیون مقایسه نتایج درمان شکستگی یک سوم میانی کلاویکول به دو روش جراحی و غیرجراحی [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 137-143]
 • متفورمین نقش مصرف فولات بر سطح سرمی هموسیستئین و ویتامین B12 در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 237-242]
 • متوسط حجم پلاکتی (MPV) پاسخ شاخص های پلاکتی به یک جلسه فعالیت شبیه سازی شده فوتبال در بازیکنان حرفه ای [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 243-251]
 • محلول درموسپت ارزیابی خاصیت ضدباکتریایی محلول بهداشت دست "درموسپت" [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 21-25]
 • مدیریت بررسی عوامل و خطرات موجود در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 302-309]
 • مدیریت آنتی بیوتیکی تأثیرمدیریت مصرف وانکو مایسین و کارباپنم ها بر مصرف آنتی بیوتیک در PICU بیمارستان دکتر شیخ [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 263-269]
 • مراقبت های ویژه بررسی دریافت تغذیه ای بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بزرگسالان بیمارستان قائم [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 217-224]
 • میرتازاپین؛ سیتوتوکسیسیتی؛ میتوتیک ایندکس تاثیرات سیتوتوکسیک میرتازاپین بر لنفوسیت های خونی از طریق شمارش میتوتیک ایندکس، شاخص تقسیم هسته ایی و پرولیفراسیون ایندکس [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 197-203]
 • مردان سالم مقایسه الکترومایوگرافی عضلات ساق پا در موقعیت‌های مختلف ایستادن مردان دارای کف‌پای صاف و طبیعی [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 432-441]
 • مردان میانسال غیرفعال تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسال [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 129-136]
 • مروپنم تأثیرمدیریت مصرف وانکو مایسین و کارباپنم ها بر مصرف آنتی بیوتیک در PICU بیمارستان دکتر شیخ [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 263-269]
 • مشهد تاثیر عوامل اقلیمی آب و هوایی بر روند بیماری سالک در مشهد طی دو دهه گذشته (1392-1371) [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 516-522]
 • معاینه فیزیکی مقایسه ارزش تشخیصی تست هایSLR و Slump در بررسی بالینی بیماران مبتلا به فتق دیسک کمر [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 211-216]
 • معده دریافت ویتامینD، سطوح سرمی ویتامین D و خطر ابتلا به سرطان معده [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 56-64]
 • مقاله مروری آدیپوکینازها : رزیستین و بیماریهای روماتیسمی [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 473-480]
 • مقاومت به انسولین رابطه ی کمبود ویتامین D با اختلالات متابولیک در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیک [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 1-6]
 • مقاومت به انسولین بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی و رابطه آن با وجود سندروم متابولیک در شهر مشهد [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 88-95]
 • مقاومت به انسولین تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر مورفولوژی تخمدان، کنترل گلیسمیک و ترکیب بدنی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 381-389]
 • مقاومت به انسولین بررسی تاثیر درمان هلیکوباکترپیلوری بر مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 425-431]
 • مقاومت چند دارویی تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU) [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 376-380]
 • میکروآلبومینوری بررسی ارتباط بین تعادل پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت بامیکروآلبومینوری در بیماران دیابتی [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 564-569]
 • منیزیوم رابطه سطح منیزیوم و رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع دو [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 42-48]
 • مهار کننده پمپ پروتون بررسی عارضه هیپومنیزیمی ناشی از مصرف مهار کننده های پمپ پروتون [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 123-128]
 • مورفولوژی تخمدان تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر مورفولوژی تخمدان، کنترل گلیسمیک و ترکیب بدنی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 381-389]
 • موقعیت‌های مختلف ایستادن مقایسه الکترومایوگرافی عضلات ساق پا در موقعیت‌های مختلف ایستادن مردان دارای کف‌پای صاف و طبیعی [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 432-441]
 • موکوزیت دهانی بررسی شیوع موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی و ریسک فاکتورهای آن در کودکان مبتلا به بدخیمی مراجعه کننده به بخش هماتولوژی و انکولوژی بیمارستان کودکان دکتر شیخ در سال 1393 [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 578-589]
 • مولتیپل اسکلروز هپاتیت اتوایمیون بدنبال مصرف اینترفرون بتا در یک بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروز [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 225-229]

ن

 • نارسایی انتهایی کلیه مدل رگرسیونی برای پیش بینی افزایش سطح سرمی اینترکولین 6 و 10 در بیماران نارسایی انتهایی کلیه تحت همودیالیز مزمن [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 555-563]
 • نارسایی حاد کلیه بررسی عوامل مساعد کننده مرتبط با شیردهی در نوزادان با نارسایی حاد کلیه [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 7-12]
 • نارسایی قلب بروز ائوزینوفیلیک گرانولوماتوزیس با پلی آنژئیت با اولسراسیون کولون و سیر پیشرونده با درگیری مولتی ارگان [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 411-416]
 • نارسایی کلیوی مرحله آخر بررسی ارتباط بین کم خونی و VO2 max در بیماران تحت همو دیالیز در انتظار پیوند کلیه [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 191-196]
 • نارسایی مزمن کلیه بررسی تاثیر coenzyme Q 10 بر روی سطح سرمی CRP و Homocysteine در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان های لقمان حکیم و اشرفی اصفهانی [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 167-174]
 • ناقلین جستجوی ناقلین بدون علامت سالمونلا تیفی با استفاده از مشخصات فنوتیپیک و مولکولی ارگانیسم [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 258-262]
 • نالیدیکسیک‌اسید مقایسه تاثیر نالیدیکسیک اسید و تریمتوپریم-سولفامتوکسازول در پیشگیری از عود عفونت ادراری در کودکان [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 175-184]
 • نان یونیون مقایسه نتایج درمان شکستگی یک سوم میانی کلاویکول به دو روش جراحی و غیرجراحی [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 137-143]
 • نتایج اولیه و طولانی مدت بررسی نتایج اولیه و طولانی مدت آنژیوپلاستی ضایعات انسداد کامل و مزمن شرائین کرونر [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 112-116]
 • نتیجه درمان ارزیابی عوامل مرتبط بر منفی شدن اسمیر خلط بیماران سل ریوی در پایان ماه دوم درمان [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 547-554]
 • نسفاتین تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپلین-12، نسفاتین-1 و ضربان قلب استراحتی در زنان مسن مبتلا به پر‌فشاری [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 330-337]
 • نمایه توده بدنی بررسی رابطه شاخص های تن سنجی با ابتلا به دیابت [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 390-396]
 • نیم رخ لیپیدی اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف چای سبز با دوزهای متوسط و بالا بر ترکیب بدن و نیم رخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 359-369]
 • نیمرخ لیپیدی سرم تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل ال-کارنیتین بر نیمرخ لیپیدی سرم و قند خون در مردان دیابتی [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 316-321]
 • نوتروفیل بررسی نقطه برش و قدرت نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخیص روند التهابی مزمن در بیماران [دوره 58، شماره 6، 1394، صفحه 289-294]
 • نوع سرطان ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به کلینیک سرپایی سرطان شناسی پرتودرمانی در مشهد [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 49-55]
 • نوموسیستیس جیروویسی شناسایی مولکولی نوموسیستیس جیرویسی در بین بیماران دیابتی مبتلا به اختلال تنفسی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 93-1392 [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 204-210]
 • نوموسیستوزیس شناسایی مولکولی نوموسیستیس جیرویسی در بین بیماران دیابتی مبتلا به اختلال تنفسی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 93-1392 [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 204-210]

و

 • واریس تأثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس [دوره 58، شماره 7، 1394، صفحه 403-410]
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز جستجوی ناقلین بدون علامت سالمونلا تیفی با استفاده از مشخصات فنوتیپیک و مولکولی ارگانیسم [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 258-262]
 • و انکومایسین تأثیرمدیریت مصرف وانکو مایسین و کارباپنم ها بر مصرف آنتی بیوتیک در PICU بیمارستان دکتر شیخ [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 263-269]
 • ویتامینB12 نقش مصرف فولات بر سطح سرمی هموسیستئین و ویتامین B12 در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 237-242]
 • ویتامین D بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی و رابطه آن با وجود سندروم متابولیک در شهر مشهد [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 88-95]
 • ورید پورت تاثیرات درجات مختلف کبد چرب غیر الکلی همراه با افزایش سطح آنزیمهای کبدی (AST/ALT) برروی همودینامیک ورید پورت [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 185-190]
 • وریدهای واریسی مقایسه فراوانی واریس ورید های اندام تحتانی وعوامل شغلی مرتبط با آن در کارکنان درمانی و اداری [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 539-546]
 • ورزش هوازی بررسی اثر مکمل پیکولینات کروم بر وزن، نمایه توده بدن و دورکمر افراد دچار اضافه وزن و چاق [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 117-122]
 • وضعیت تغذیه ارزیابی وضعیت تغذیه، کالری دریافتی و سطح آلبومین سرم در بیماران مبتلا به زخم بستر [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 80-87]

ه

 • هایپرائوزینوفیلی بررسی سرولوژیک توکسوکاریازیس در بیماران هایپرائوزینوفیلی مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 58، شماره 1، 1394، صفحه 26-31]
 • هپاتیت اتوایمیون هپاتیت اتوایمیون بدنبال مصرف اینترفرون بتا در یک بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروز [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 225-229]
 • هیپو آلبومینمی ارزیابی وضعیت تغذیه، کالری دریافتی و سطح آلبومین سرم در بیماران مبتلا به زخم بستر [دوره 58، شماره 2، 1394، صفحه 80-87]
 • هیپوکلسمی بررسی عارضه هیپومنیزیمی ناشی از مصرف مهار کننده های پمپ پروتون [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 123-128]
 • هیپومنیزیمی بررسی عارضه هیپومنیزیمی ناشی از مصرف مهار کننده های پمپ پروتون [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 123-128]
 • هلیکوباکتر پیلوری بررسی تاثیر درمان هلیکوباکترپیلوری بر مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 58، شماره 8، 1394، صفحه 425-431]
 • همودیالیز بررسی شیوع مارکرهای سرولوژیک هپاتیت جی در بیماران همودیالیزی و هموفیلی مشهد [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 151-155]
 • همودیالیز بررسی ارتباط بین کم خونی و VO2 max در بیماران تحت همو دیالیز در انتظار پیوند کلیه [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 191-196]
 • همودیالیز بررسی تأثیر سرترالین برCRP بیماران مبتلا به افسردگی تحت همودیالیز مزمن [دوره 58، شماره 9، 1394، صفحه 481-488]
 • همودیالیز مدل رگرسیونی برای پیش بینی افزایش سطح سرمی اینترکولین 6 و 10 در بیماران نارسایی انتهایی کلیه تحت همودیالیز مزمن [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 555-563]
 • هموستاز آیا رابطه ای بین سطح فاکتور بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن 1 با رتینوپاتی دیابتی و شدت آن در بیماران دیابتی نوع دو وجود دارد؟ [دوره 58، شماره 10، 1394، صفحه 603-610]
 • هموسیستین بررسی تاثیر coenzyme Q 10 بر روی سطح سرمی CRP و Homocysteine در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان های لقمان حکیم و اشرفی اصفهانی [دوره 58، شماره 4، 1394، صفحه 167-174]
 • هموسیستئین نقش مصرف فولات بر سطح سرمی هموسیستئین و ویتامین B12 در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین [دوره 58، شماره 5، 1394، صفحه 237-242]
 • هموفیلی ویروس هپاتیت جی بررسی شیوع مارکرهای سرولوژیک هپاتیت جی در بیماران همودیالیزی و هموفیلی مشهد [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 151-155]
 • هموگلوبین ارتباط بین سطح 25هیدروکسی ویتامین D و سطوح سرمی هموگلوبین واندکس اریتروپویتین در بیماران دیالیز خونی [دوره 58، شماره 3، 1394، صفحه 162-166]