نویسنده = سپیده الیاسی
بررسی الگوی مصرف داروی کلیستین در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2271-2291

سپیده الیاسی؛ پیام عزت رحیمی؛ امیرهوشنگ محمدپور؛ حمیدرضا نادری


بررسی وضعیت اختلاط و تجویز داروها از طریق سرم های تزریقی در بخش اورژانس بیمارستان های قائم (عج)، امام رضا (ع) و شهید کامیاب مشهد

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 4120-4130

محدثه فیاضی؛ ناصر وحدتی مشهدیان؛ حمیدرضا ریحانی؛ سپیده الیاسی


بررسی عوارض ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان‌های گوارشی در یک بیمارستان آموزشی

دوره 61، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 921-930

آذر فانی پاکدل؛ سپیده الیاسی؛ محمد مهدی کوشیار؛ مهدی جنتی یزدان آباد؛ انوشه معروضی؛ میترا عسگریان