نویسنده = ������������ �������� ��������
تاثیرگروه‌درمانی شناختی‌رفتاری بر میزان تجربه، بیان، و کنترل خشم، کیفیت زندگی، و شدت ضایعات در مبتلایان پسوریازیس

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400

نازنین زینب جابرزاده؛ محمد حسین بیاضی؛ وحید مشایخی قویونلو؛ مجید انوشیروانی؛ منور افضل اقایی


پیش‌بینی گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر بر اساس سبک‌های فرزندپروری و سبک زندگی سلامت

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400

عباداله عباسی؛ علیرضا رجایی؛ محمد حسین بیاضی؛ حمید جعفریان یسار