نویسنده = سیدعباس حقایق
اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل ابهام و آمیختگی فکر و عمل در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2989-2003

فیروزه صدیق؛ سیدعباس حقایق؛ اسماعیل موسوی؛ هادی فرهادی


اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر نشاط ذهنی و نظم‌جویی شناختی هیجان در بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی

دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1764-1774

اکرم ایزدی خواه؛ مجتبی انصاری شهیدی؛ حسن رضایی جمالویی؛ عباس حقایق