نویسنده = یاسر کاظم زاده
هایپرتروفی قلبی در پاسخ به تمرینات تناوبی با تاکید بر بیان PI3K در رت های با چاقی القایی

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

سینا رضازاده؛ ساناز میرزایان شانجانی؛ مجتبی ایزدی؛ سعید صداقتی؛ یاسر کاظم زاده


اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف تستوسترون انانتات بر بیان ژن‌های BAX و BCL-2 بافت کبد موش‌های صحرایی ماده

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2501-2508

اکرم آژنده؛ یاسر کاظم زاده؛ علی گرزی؛ ولی الله شاهدی