نویسنده = ������������������ ������
بررسی عوامل مساعد کننده مرتبط با شیردهی در نوزادان با نارسایی حاد کلیه

دوره 58، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 7-12

حسن بسکابادی؛ سهیلا محمدی ریزی


ارتباط روزه داری مادران حامله ومعیارهای رشدی نوزادان

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 526-532

حسن بسکابادی؛ طاهره محبی


ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزادان

دوره 52، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 209-214

حسن بسکابادی؛ غلامعلی معموری؛ مهران نوری؛ حسین آیت اللهی؛ حبیب اسماعیلی


گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 230-234

غلامعلی معموری؛ حسن بسکابادی؛ حجت الله احتشام منش