نویسنده = محمد سعید ساسان
تأثیرمدیریت مصرف وانکو مایسین و کارباپنم ها در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان دکتر شیخ

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 310-315

فرزانه محمدی؛ غلامرضا خادمی؛ منور افضل آقایی؛ محمد سعید ساسان


اپیدمیولوژی حوادث در شیرخواران و نو پایان -24 6 ماهه

دوره 54، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 201-206

محمد سعید ساسان؛ احسان بیک زاده؛ شهین سعیدی نجات؛ کلثوم دلدار؛ محمد خواجه دلویی


مننژیت آسپتیک پس از واکسیناسیون MMR در کودکان مشهد

دوره 53، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 163-168

محمد سعید ساسان؛ محبوبه حاجی شمسائی


مننژیت همو فیلوس انفلوانزا در شیرخواران و کودکان

دوره 52، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 141-146

محمد سعید ساسان؛ محبوبه نادری نسب؛ مریم کافی؛ عبدالکریم حامدی؛ عبدالعلی خوارزمی