کلیدواژه‌ها = تمرین ترکیبی
نقش ترتیب تمرین در افزایش مزایای تمرین ترکیبی (مقاومتی و هوازی) بر سختی شریانی مردان جوان مبتلا به فشار خون

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400

فرهاد رحیمی؛ سعید کشاورز؛ جمشید بنایی؛ مهناز مروی اصفهانی


تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسال

دوره 58، شماره 3، خرداد و تیر 1394، صفحه 129-136

سیدرضا عطارزاده حسینی؛ احسان میر؛ کیوان حجازی؛ مجتبی میرسعیدی


تأثیر مصرف کلسیم ، ویتامین D و ورزش ترکیبی بر هورمون پاراتیروئید و آنزیم آلکالن فسفاتاز زنان یائسه

دوره 55، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 96-101

حکیمه حسن زاده؛ محمدحسین گذشتی؛ محمد رضا دهخدا؛ علی کاظمی