کلیدواژه‌ها = تمرینات هوازی
آیا تمرینات هوازی و مصرف منیزیم شدت سردرد بیماران میگرنی را بهبود می‎بخشد؟

دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1339-1346

افشین رهبرقاضی؛ معرفت سیاهکوهیان


تاثیرات چهار هفته تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در موش‌های ماده اسپراگوداولی

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 587-595

مهدی مدیر؛ فرهاد دریانوش؛ نادر تنیده؛ مهدی محمدی؛ هنگامه فیروزمند