کلیدواژه‌ها = مشکلات رفتاری
اثربخشی بازی درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به نقص توجه بیش فعالی

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

زهرا پیران کاشانی؛ علیرضا حاجی قاسمی


اثربخشی دارو درمانی بر کارکردهای اجرایی، مشکلات رفتاری و نشانگان بالینی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2393-2402

محمد ترکمان؛ کیوان کاکابرایی؛ سعیده السادات حسینی


ارزیابی کفایت اجتماعی در کودکان پیش دبستانی 3-7 سال مبتلا به اختلال صرع در مقایسه با گروه شاهد

دوره 56، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 7-14

عاطفه سلطانی فر؛ فاطمه محرری؛ فرح اشرف زاده؛ فاطمه یاوری