کلیدواژه‌ها = فرزندپروری مثبت
اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر رابطه والد-کودک و نشانه‌های اختلال در نوجوانان دارای اختلال سلوک

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2100-2108

سمانه سادات جعفر طباطبائی؛ محسن رفیعی؛ هاله ایل بیگی؛ عصمت سادات عطائی کچوئی؛ سمیه پرتوی فر


مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت و مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2655-2666

ابوالفضل احسانی؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ رضا قربان جهرمی