کلیدواژه‌ها = دیابت بارداری
بررسی مقایسه ای گلوکز خون وریدی و خون مویرگی در زنان باردار تحت غربالگری دیابت بارداری

دوره 59، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 251-260

فریده اخلاقی؛ محمد تقی شاکری؛ نیکو صابونی


بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم

دوره 57، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 429-435

فریده اخلاقی؛ شکوفه بنکداران؛ آمنه فیجان


مقایسه ارزش تشخیصی قند ناشتای پلاسما در مقایسه با تست تحمل گلوکز خوراکی 100 گرم در غربالگری دیابت بارداری

دوره 54، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 38-43

مانی میرفیضی؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ مهناز شوقی