کلیدواژه‌ها = افسردگی پس از زایمان
پیش بینی میزان افسردگی پس از زایمان بر اساس راهبردهای مقابله ای و سبک دلبستگی در زنان نخست زا

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 772-784

فاطمه ندائی؛ محدثه نظری؛ سارا شفیع زاده


اثربخشی روان‌درمانی مختصر روابط موضوعی بر ابعاد سازمان شخصیت و علائم افسردگی پس از زایمان

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3292-3312

عادله عزتی؛ پروین رفیعی نیا؛ پرویز صباحی؛ شاهرخ مکوند حسینی