کلیدواژه‌ها = درمان هیجان مدار
اثربخشی درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجانی و سبک های دلبستگی زنان با اختلال شخصیت مرزی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 654-666

مریم افسر؛ فریبا حسنی؛ ولی الله فرزاد


مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و طرحواره درمانی متمرکز بر ذهنیت بر ادراک طردشدگی زنان با اختلال شخصیت مرزی

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3167-3177

مریم افسر؛ فریبا حسنی؛ ولی الله فرزاد؛ فاطمه گلشنی


اثربخشی درمان هیجان مدار بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و احساس انسجام در بیماران قلبی- عروقی مبتلا به چاقی

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3363-3374

سارا ذریعه؛ فرح نادری؛ پرویز عسگری؛ سعید بختیارپور


اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد هیجان مدار بر تحمل ابهام و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3048-3061

هنگامه ساقی ها؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ عبداله معتمدی


اثربخشی درمان هیجان مدار بر کاهش علایم اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به اسکلروز (ام. اس. چندگانه)

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 190-200

غلامرضا ثناگوی محرر؛ محمود شیرازی؛ رویا محمدی؛ فاطمه مقصودلو